Forus og Gausel IL

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig

Det første møtet med FGI fotball skjer ofte når det første barnet ønsker å ta del i en aktivitet sammen med sine venner.

Oppstartsansvarlig i klubben skal informere om på rekrutteringsdagen hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse. Det må informeres om hvilke sportslige retningslinjer finnes, hvordan styres klubben og hvilke forventninger det er til foresatte?

Oppgaver til Oppstartsansvarlig i FGI fotball:

  1. Det er ønskelig med Trener C lisens kurs. Et minimumskrav bør være delkurs I og II av denne trenerutdanningen.

  2. FGI rekrutteringsdag blir en fast dag i året hvor vi rekrutterer nye lag. Denne holdes hvert år i slutten av august. Oppstartsansvarlig er med på denne.

  3. Oppstartsansvarlig sammen med nye trenere har ansvaret for å planlegge innholdet i de første 4-5 treningene etter at et nytt lag er etablert.

  4. Foreldremøte for ny-etablert lag skal oppstartsansvarlig bidra med å planlegge og ved behov fra leder i barnefotballen, delta på dette møtet. Første foreldremøte bør avholdes innen det har gått 3 uker etter oppstart. Her er det naturlig at FGIs verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.

  5. Bidra til at lagene får delt inn årskullene i hensiktsmessige spiller- og trenergrupper som skal brukes både på trening og i kampsituasjon når det blir aktuelt

  6. Oppstartsansvarlig skal også bistå leder i barnefotballen med å identifisere mulige trenere til nye lag. Dette bør kartlegges i allerede eksisterende lag før sommerferien og helst i god tid før rekrutteringsdagen.

  7. Oppstartsansvarlig har et ansvar for å evaluere og videreutvikle FGIs rekrutteringsplan. 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift