Forus og Gausel IL

Medlemsregister og FIKS

Medlemsregister og FIKS
Alle medlemmer i FGI skal være korrekt registrert med fullstendig navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer i klubbens medlemsregister. Eventuelle roller/verv skal også være registrert. I tillegg skal alle trenere og spillere fra 12 år og oppover være registrert i Fotballforbundets register FIKS.
Medlemmer registreres primært av oppmann eller hovedtrener for hvert enkelt lag. Etter registrering vil registreringen godkjennes av registeransvarlig eller daglig leder med tanke på duplikatkontroll, lagtilhørighet hva angår alder og kjønn.

Det er oppmannens oppgave å vedlikeholde medlemsdata, påse at disse er oppdatert og informere foreldre eller spillere om muligheten for selv å kunne vedlikeholde kontaktinformasjon i medlemsregistret.

Ved utmelding skal oppmann (eller dennes stedfortreder) fjerne spilleren fra laget, samt gi beskjed til registeransvarlig eller daglig leder om at spilleren er utmeldt. Registeransvarlig vil påføre utmeldingsdato og sette spilleren inaktiv slik at spilleren ikke mottar nye kontingentkrav, inngår i medlemstallet, blir satt opp på fellesdugnader eller får tilsendt meldinger fra klubben. 

For ungdomsfotballen må også spilleren også registreres i FIKS. Dette gjøres av registreringsansvarlig i FGI eller en egne FIKS-ansvarlig. Alle spillere skal være registert i FIKS fra og med den sesongen de spiller i 13-årsseriene. Dersom underårige spillere hospiter opp i 13-årsklassen eller høyere, må de være registrert i FIKS.

Når en spiller slutter i FGI, skal det registreres i FIKS - enten det dreier seg om overgang til ny klubb eller at vedkommende slutter med fotball. Registeringsansvarlig eller FIKS-ansvarlig har ansvaret for utregistrering. 

Alle trenere, leder eller andre med verv i FGI Fotball skal også være registrert i FIKS med korrekt verv. Når vervet avsluttes skal dette registerers med avslutningsdato for vervet. (Merk at vervet ikke skal "Slettes", men registreres "Avsluttet" med dato. ) FIKS-ansvarlig har ansvar for at dette gjøres. 

 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift