FK Landsås

Rutiner vedrørende klubbskifte

Rutiner vedrørende klubbskifte

Overgange/klubbskifte.

Hvis en spiller som har deltatt i andre klubber ønsker og komme til Landsås må sammtykkeskjema, se dvedlegg, fylles ut og leveres inn.
Det er viktig at følgende opplysninger er fylt ut. Navn, idrettsnummer (se forklaring lengre ned), adresse, e-post og tidligere klubb. Dette kan skrives inn før skjema skrives ut og signeres av spiller. Skjema må også signeres av foresatte hvis spiller er under 18 år. 
International transfer: For spillere over 12 år som ikke er norsk statsborger eller har vært medlem av/registrert i klubb i et annet lands må det foretas internasjonal transfer. Ta kontakt med klubben for å få bistand til dette.
Idrettsnummer: Første felt er K dersom du er kvinne og M dersom du er mann. Neste seks felter er fødselsdato. Siste tre felter er de tre første bokstavene i fornavn. Det vil si at dersom du er en gutt som heter Ola Nordmann og er født 12.06. 1978, er idrettsnummeret ditt: M120678OLA
Gjestespiller på trening
Ta hensyn til at mange av de yngste spillerne signaliserer at de ønsker å bytte til ny klubb, men siden trekker tilbake dette ønsket. Vent med å skrive levere papirer til det er helt sikkert at personen faktisk ønsker et klubbskifte. Men det er viktig at det omgående gis beskjed til klubb hvis man har spillere fra andre klubbercsom ønsker å delta på treninger i regi av Landsås.
NB: Gjør spiller/foreldre oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med FK Landsås før de er innmeldt i klubben.
 
Skjemaene leveres/sendes til:
Utfylt og underskrevet skjema leveres til klubb. Skjemaene kan leveres personlig til kontoret, eller sendes til klubben pr post eller e-post. Lagleder/trener vil få beskjed når en overgang er gjennomført og spilleren er klar for klubben.
 
For ytterligere spørsmål, kontakt daglig leder eller ungdomsleder.

 

 

FK Landsås
Postadresse: Boks 645, 9486 Harstad
Besøksadresse: Novkollen 50, 9407 Harstad
Email: post@fk-landsas.no
Telefon: 950 19814
Org.nr: 883144422

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift