FK Landsås

Seniorfotball

Seniorfotball

Seniorfotball

Lagsforsikring seniorfotball

  • Gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.
  • Klubben er ansvarlig for at forsikringen (fakturaen) blir betalt og at spillerne er korrekt registrert i FIKS.
  • Alle spillere, som er korrekt registrert gjennom FIKS, vil være forsikret fra og med 1. mars 2010, så fremt klubben har betalt forsikringen innen betalingsfristen.

Bakgrunnen for overgangen fra individuell forsikring til lagsforsikring for senior breddefotball er vedtaket på Forbundstinget på Hamar i 2008 som gav Forbundsstyret i oppdrag å utrede muligheten for å innføre lagsforsikring i senior breddefotballen. I tillegg finnes informasjon om fotballforsikringen på NFFs hjemmesider www.fotballforsikring.no.

Hva er oppnådd med den nye ordningen:

  • Behandlingsgaranti
  • Bedre ytelser ved skader
  • Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
  • Dekning av belastningsskader ved utvidet forsikring
  • Kortere behandlingstid
  • Bedre service og tilgjengelighet gjennom NFFs Servicetelefon 

Den nye fotballforsikringen innebærer et vesentlig forbedret tilbud sammenlignet med den gamle forsikringsordningen.

NFFs nye fotballforsikring gir medlemmene blant annet behandlingsgaranti og ved tegning av utvidet forsikring dekkes også de vanligste belastningsskadene samt utredning og behandling av spiseforstyrrelser.

Gjennom Idrettens Skadetelefon 04420 (tast 2) vil klubber og spillere få direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse.

Idrettens Skadetelefon er opprettet for å gi klubber og spillere rådgivning innen skadeforebygging og skadebehandling, samt å anbefale og kvalitetssikre behandling av skader.

NFF har allerede fått flere svært gode tilbakemeldinger fra spillere og klubber som har benyttet seg av den nye ordningen.

Idrettens Skadetelefon gir også et tilbud om behandling til medlemmer som ikke er omfattet av fotballforsikringen til en pris som er meget konkurransedyktig i markedet.

FK Landsås
Postadresse: Boks 645, 9486 Harstad
Besøksadresse: Novkollen 50, 9407 Harstad
Email: post@fk-landsas.no
Telefon: 950 19814
Org.nr: 883144422

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift