IL Bjarg

Dokumenter

Dokumenter

Informasjon og oversikt over dokumenter og skjema som benyttes i Bjarg Fotball.

Dommerkort
Blankt dommerkort som kan skrives ut og brukes hvis man ikke finner det ferdig utfylte dommerkortet som kretsen har sendt ut.

Dommeroversikt
Oversikt over tilgjengelige dommere i Bjarg Fotball med tilhørende kontaktinformasjon som kan kan dømme for klubbens femmer- og syverlag.

Dommerregning
Blank dommerregning som kan benyttes til alle utbetalinger av dommerregninger.

Fakturagrunnlag
Fakturagrunnlag skal fylles ut og sendes kasserer i Bjarg Fotball når det skal sendes faktura til firma vedrørende mottak av gaver, sponsorpenger eller liknende.

Håndbok for lagledere og trenere
Dette er en håndbok som gir praktiske opplysninger om fotballgruppen i IL Bjarg.

Innmeldingsskjema
Bjarg Fotball Benyttes når nye spillere begynner i Bjarg Fotball. Det er lagleder som er ansvarlig for at komplett utfylt skjema blir levert til medlemsansvarlig.

Kampflyttingskjema
http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper

Lagleders regnsskapskontroll
Skjema som bør benyttes av lagledere for å ha oversikt over lagets økonomi, samt at det kan lages vedlegg til inn/utbetalinger som skal gjøres av Bjarg Fotball.

Melding om klubbskifte
Benyttes ved overgang mellom klubber for alle spillere som er 12 år eller yngre. Det er ny klubb som er ansvarlig for å sende inn skjema til kretsen.

Overgangsskjema
Benyttes ved overgang mellom klubber for alle spilllere som er 13 år eller eldre. Det er ny klubb som er ansvarlig for å sende inn skjema til kretsen.

Refusjonsskjema
Refusjonsskjema skal brukes når noen skal ha refundert penger fra Bjarg Fotball. Utfylt skjema med kvitteringer skal sendes kasserer.

Reiseregningskjema
Brukes av trenere til å fylle ut reiseregningsskjema i forbindelse med dokumentasjon av godtgjørelse.

Skademeldingsskjema
Benyttes ved skade på spiller som må behandles av lege. Skademeldingsskjema må fylles ut og signeres av behandlende lege, klubbansvarlig (leder eller nestleder) og den skadede før skjema sendes sammen med kvitteringer til forsikringsselskapet. Klikk her for å lese mer om NFFs fotballforsikring!

Sportsplan
Hensikten med sportslig plan er å ha en samlet plan for fotballaktiviteten i Bjarg fotball. Dette er en langsiktig plan og et hjelpemiddel for alle trenere på aldersbestemte lag og opp til seniornivå. Den gir noen klare retningslinjer og rammebetingelser for treneren i de forskjellige årsklassene samt praktiske opplysninger om spillet, treninger, treningsplaner og et opplegg for den sportslige utviklingen av hver enkelt spiller og laget, der det overordnede målet er å gi et tilbud til alle med en fornuftig satsing på topp, med et godt teknisk, fysisk og taktisk nivå.

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift