Forus og Gausel IL

Bestilling av utstyr

Bestilling av utstyr

Bestilling av utstyr FGI Fotball!

For bestilling av varer, benyttes vedlagt skjema i linken under:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOvi8ynHbT5hWtLvOxdtoEQXiGbOluhjhsXyWw5h00z4NaEw/viewform

FGI Fotball ønsker at alle lag skal ha nødvendig utstyr for å kunne få kvalitet i treninger og kamp.

FGI Fotball ønsker at alle lag skal ha bekledning/drakter som gjør at alle lag kan representere FGI Fotball på en god måte.

FGI Fotball ønsker at alle lag skal har like drakter/bekledning med sponsorer definert av FGI ved sponsorutvalget, for i større grad å rendyrke ønsket FGI-profil.

Det er betydelige kostnader relatert til innkjøp av nytt utstyr og FGI Fotball ønsker at hvert lag etablerer god holdninger m.h.t å ta vare på utstyr.

Følgende retningslinjer gjelder ved bestilling av utstyr i FGI Fotball:

 • Alt utstyr skal bestilles gjennom materialforvalter i FGI Fotball.
 • Evt. gammelt utstyr skal rengjøres og leveres til materialforvalter i FGI Fotball for mulig gjenbruk.
 • Materialforvalter i FGI Fotball skal vurdere behov for nytt utstyr og anbefale type og kvalitet på nytt utstyr.
 • Alle kommunikasjon mellom FGI Fotball og utstyrsleverandører skal gå gjennom materialforvalter i FGI Fotball.
 • Materialforvalter i FGI Fotball skal gi aktuelt lag estimert leveringstidspunkt og følge opp at utstyr blir levert i henhold til avtalt tid. Utsettelser skal videreformidles til aktuelt lag.
 • Utstyr som ikke bestilles gjennom Fotballstyret/Administrasjon vil ikke bli dekket av FGI Fotball.
 • Utstyr som skal dekkes av lagpenger skal også bestilles gjennom materialforvalter i FGI Fotball. Finansieringsplan skal vises før bestillingen blir utført.
 • Plassering av sponsorlogoer på alt FGI Fotball-utstyr skal bestemmes av markedsansvarlig Jarle Bilsback ( marked@fgi.no) i FGI. Dere finner også info om dette på vår nettside www.fgi.no / om fgi / klubbkolleksjon.
 • For bestilling av utstyr i FGI Fotball – bruk linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOvi8ynHbT5hWtLvOxdtoEQXiGbOluhjhsXyWw5h00z4NaEw/viewform

Oppbevaring av utstyr i FGI Fotball

 • Alle lag er ansvarlig for at tildelt lagsutstyr blir behandlet, rengjort og oppbevart på en best mulig måte.
 • Alt FGI Fotball lagsutstyr – spesielt baller – skal merkes med laget navn
 • Fellesutstyr skal rengjøres og ryddes på plass etter bruk. Ødelagt utstyr skal rapporteres til materialforvalter i FGI Fotball.
 • Alle utstyrsskap i garasje skal ha hengelås og være merket med laget navn. Materialforvalter i FGI Fotball er ansvarlig for tildeling av skap.
 • Alle lag har ansvar for at det er ryddig i utstyrsgarasje.

Oppdatert 07.06.2016

Med hilsen daglig leder

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift