Stord Fotball

Baktroppen

Baktroppen

Baktroppen!

Idéen bak denne gruppa var å få med dei foreldra (både mødre og fedre), som ikkje er med i trenar-/lagleiar-team, men som er interessert i å  gjera ein liten ekstra innsats for at tilbodet i Stord Fotball skal vera best mogleg for borna deira.

Dei ulike aktivitetane  Baktroppen skal vera med å gjennomføra i 2012 er:

  • Vårlotteriet
  • Puttefestivalen (25 – 26 august)
  • Haustlotteriet
  • Haustfesten

Arbeidsoppgåver kan vera:

  • Skaffa premiar
  • Ansvarleg for trekning av lotteri
  • Innkjøp av diverse utstyr til arrangementa
  • Planleggja/gjennomføra  aktivitetar

Er du interessert i å vera med på dette, ta kontakt med:

                           Nina H. Sleen:
                                Tlf: 920 66 492

                          nina.sleen@podlenverkstad.no

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift