Stord Fotball

Leirvik Talentskule

Leirvik Talentskule

 Leirvik Talentskule Stord Fotball inviterer til nytt opptak og ynskjer nye søknader for haustsemesteret 2017.

 

Me ynskjer å ta inn hospitantar frå mai fram til skuleslutt i juni. Deltakarane som er med i denne perioden vil etter endt periode anten få tilbakemelding om dei får plass til hausten dersom dei sjøl ynskjer det eller ikkje. 

Ettermiddagsøkt ( 2008-2007):

Måndag og onsdag

Gutar og jenter fødd mellom 2008-2007

14.00-14.30 Oppmøte og brødmat i fotballstova på Vikahaugane

14.30-16.00 Trening på Vikahaugane kunstgras

Deltakarane blir delt inn i treningsgrupper

Morgonøkt:

Måndag og Fredag

Gutar og Jenter fødd mellom 2005-2004-2003

2002 (eige opplegg - 1 økt per veke) 

06.00-06.30 Oppmøte og brødmat i fotballstova på Vikahaugane

06.30-07.55 Trening på Vikahaugane Kunstgras

Deltakarane blir delt inn i treningsgrupper

Prisar per i dag, kr 580,- per månad. Kr 630,- for dei som har skyss. 

Elevane ved Rommetveit og Hystad får tilbod om skyss - så lenge me har plass. 

Opptakskriterium er hovudsakleg treningsiver, haldningar og fotballdugleik.

Søknad: 

Søknad sendes til Roger Matre på e-post romatre@online.no og må innehelde namn på søkjar, kontaktadresse og tlf foreldre,skule, klubb og namn på lagstrenar

For spørsmål kan du kontakte Robin Øvrevik 97132355 eller Roger Matre 404 66 206 

 

 

 

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift