Stord Fotball

Ledige oppgåver i Stord Fotball

Ledige oppgåver i Stord Fotball

Her ligger posisjoner som Stord Fotball ikke har fylt. Det ligger med en kort forklaring til oppgaven, og ca tidsbruk.

I hver oppgave ser vi gjerne 3-4 personer som kan avlaste hverandre og videreføre jobben selv om en skulle forsvinne. De fleste oppgavene er oppgaver der det ikke er behov for fotballkompetanse, så les listen og se om det er noe som passer for deg:) Velkommen til klubben!

 1. BARNEFOTBALLEN 6-12 år
 • BARNEFOTBALLKOORDINATOR:
  • Oppgåver:
   • Kontaktperson for lagleiarar i barnefotballen
   • Ansvarleg for oppstart nye lag ilag med barnefotballkontakt ved dei ulike skulane
   • Ansvarleg for lagspåmelding i samband med administrasjon i Stord Fotball
   • Ansvarleg for medlemslister i barnefotballen ilag med lagleiarar og administrasjon i Stord Fotball
 • Barnefotballkontakter Leirvik: Me har i dag 16-18 lag som trenar på Vikahaugane og Ås. Me vil gjerne auka antalet og jobbe med å rekruttera  spelarar fra området rundt Leirvik. I tillegg arrangera dugnad ved behov rundt banen, som laga sjølv utfører og sørger for at alle laga får informasjon og utstyrspakke når dei startar opp. Eitt koordinasjonsmøte ein gang i månaden, nokre kveldar ekstra i perioden rundt skulestart
 • Hovedkontakt:
 • Kontakt:
 • Kontakt:
 • Kontakt: _______________
 • Barnefotballkontakter Langeland: Me har i dag 13-15 lag som trenar på Langeland. Me vil gjerne auka antalet og jobba med å rekruttera spelarar frå området rundt Langeland. I tillegg arrangera dugnad ved behov rundt banen, som lagea sjølv utfører og sørger for at alle lag får informasjon og utstyrspakke når dei starter opp. Eitt koordinasjonsmøte éin gong i månaden, nokre kveldar ekstra i perioden rundt skulestart-
  Hovedkontakt:
 • Kontakt: _______________
 • Kontakt: _______________
 • Kontakt: _______________

2. DOMMARAR

 • Dommarkontaktar: Dommarkontaktane si oppgåve er å laga ei liste på dommara i klubben, og sjå at desse får den oppfølgjinga som krevs og vil ha, væra kontaktperson mot kretsen angåande kurs for dommarane våras. Eitt koordinasjonsmøte nokre gongar i året (3-4 kveldar).
 • Kontakt: _____________
 • Kontakt: _____________
 • Kontakt: _________

3. UNGDOMSFOTBALL

 • Styret
  • Leiar
   • oppgåver
  • Økonomi
   • oppgåver
  • Sporsleg Leiar
   • oppgåver
  • Fiksansvarleg
   • oppgåver

4. ANLEGG

 • Treningstider
  • Ansvar for oppsett av treningstider på dei ulike banane
 • Vikahaugane Kunstgras
  • Vedlikehald
   • Slodding av bane 1 gong per veke. Omlag 1 times jobb
    • Ei gruppe på 4-5 personar kan fint dele på denne jobben
  • Dugnad
   • Gjennomføring av 2 dugnadar per år
 • Langeland Kunstgras
  • Vedlikehald
   • Slodding av bane 1 gong per veke. Omlag 1 times jobb
    • Ei gruppe på 4-5 personar kan fint dele på denne jobben
  • Dugnad
   • Gjennomføring av 2 dugnadar per år
 • Ås Kunstgras
  • Vedlikehald
   • Slodding av bane 1 gong per veke. Omlag 1 times jobb
    • Ei gruppe på 4-5 personar kan fint dele på denne jobben
 • Nettansvarlige:
  Oppgåva er å oppdatera heimesida med nyhender som dykk får frå lagleiarar, oppdatera laglister etter ynsker frå lagleiarar, og i forlenginga hjelpa lagleiarar å bruka nettsida. Eitt oppstartsmøte, møter ved behov i oppstarten, oppdatering av heimesida om lag éin gang i veka når personane har moglegheit.
 • Hovedkontakt:
 • Kontakt: __________________
 • Kontakt: __________________
 • Kontakt: __________________

 

 • Arrangementsansvarleg a-lagskamp:  Ungdomslaga har dugnadsoppgåver som ballguttar, i kiosk, billettar og vaktstyrke, men me treng koordinatorar til oppgåvene. Helst ser me 2-3 personar som kan rullera på kvar oppgåve om ikkje anna er spesifisert.
 • Hovedkoordinator: Nina Sleen
 • Vaktstyrke: ______________ 
 • Vaktstyrke: ______________
 • Vaktstyrke: ______________
 • Kiosksal: Brita Havnerås
 • Kiosksal: _______________
 • Kiosksal: _______________
 • Billettsal: Brita Havnerås
 • Billettsal: _______________
 • Billettsal: _______________
 • Dommarkontakt: Oppmann a-lag
 • Dommarkontakt: _________________
 • Dommarkontakt: _________________
 • Gjestande lag/klargjering av garderobar: Oppmann a-lag
 • Gjestande lag/klargjering av garderobar: _________________________
 • Gjestande lag/klargjering av garderobar: _________________________
 • Ballguttansvarlege: ________________________
 • Ballguttansvarlege: ________________________
 • Ballguttansvarlege: ________________________
 • Førstehjelp: ___Nina Sleen__________________
 • Førstehjelp: _____________________________
 • Førstehjelp: _____________________________
 • Pressekontakt: ___________________________
 • Pressekontakt: ___________________________
 • Pressekontakt: _____________________________
 • Pauseunderholdning: ________________________
 • Pauseunderholdning: ________________________
 • Pauseunderholdning: ________________________
 • Speakerteneste: Åge Ådland
 • Speakerteneste: Jens Rune Kyvik
 • Speakerteneste: _________________________
 • Speakerteneste: _________________________
 • Baneansvarleg (sjå at banen er merka, reklameskilt er på plass og andre småoppgaver):  __________________________
 • Baneansvarleg: __________________________
 • Baneansvarleg: __________________________

 

 

 • Fadderordning : Være kontaktperson for rapportering av om A-lagsspillerne på dame og herresiden stiller opp på sine fadderordningsoppgaver. Oppstartsmøte, kontakte A-lagsspillere som ikke har møtt til avtale etter rapportering fra barne og ungdomstrenere.
 • Fadderkontakt damer: _______________________
 • Fadderkontakt damer: _______________________
 • Fadderkontakt herrer: ________________________
 • Fadderkontakt herrer: ________________________

 

Sportsleg utvalg, samt styreposisjonane styreleiar, økonomisk- og sportsleg leiar er òg ledige, ta kontakt dersom dykk er interesserte eller kjenner nokon som kan vera interesserte. Desse oppgåvene er noko mer kompliserte i forhold til stillingsbeskrivelse på nettsida.

 

 

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift