Stord Fotball

Skjema

Skjema

Overgang mellom klubbar:
http://www.fotball.no/Documents/Skjemaer/2010/Overganger_utlaan/Overgangsskjema_fotball-amatorver1a.pdf?epslanguage=en

Årsrapport:
http://idrett.speaker.no/Downloads/55760/docs/Kopi_av_Årsrapport.xls

Kampbudsjett (excel, oppdatert uke 10 - 2011):
http://idrett.speaker.no/Downloads/55760/docs/Kamprekneskap_MAL.xls

Turneringskontrakt:
http://idrett.speaker.no/Downloads/55760/docs/Turneringskontrakt.doc

Lagleiarskjema:
http://idrett.speaker.no/Downloads/55760/docs/STANDARSKJEMAER_Stord_Fotball_2005.XLS

  • Oppgjersskjema for kampar
  • Køyregodtgjersle
  • Generelt inntektsbilag
  • Turneringsbudsjett
  • Dommarrekning
  • Refusjon av utgifter til lege/tannlege/røntgen o.a.
  • Reiserekning

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift