IL Solid

Styret

Styret

Styret i Solid Fotball, 2018:


 

 

Navn 

Telefon 

e-post 

Funksjon 

Ansvar / Oppgåver 

Torleif Værøy 

99570251 

t.varoy47@gmail.com 

Leiar 

 

 • Ansvarlig for utarbeidelse av kortsiktige og langsiktige målsetninger for Solid fotball
 • Ansvarlig for at all aktivitet i Solid fotball skjer i hht retningslinjene i handboka.
 • Overordna ansvar for fotballgruppa og styret si organisering, økonomi og arbeid.
 • Forberede, innkalle og lede styremøter i fotballgruppa
 • Medlem i hovedlaget i idrettslaget Solid
 • God dialog med naboklubber, Hordland Fotballkrets og Stord kommune.

Grethe Fadnes 

41201608 

grethe@fadnes.com 

Nestleiar 

 

 • Ansvarlig for utarbeidelse av kortsiktige og langsiktige målsetninger for ungdomsavdelingen
 • Ansvarlig for at all aktivitet i Barne- og ungdomsgruppa skjer i h.h.t retningslinjene i handboka.
 • Innkalle og lede møter i ungdomsgruppa
 • Styremedlem i Fotballstyret
 • Ansvar for Barne- og ungdomsgrupp si årsmelding
 • Innkalle trenere og oppmenn til trenar- og oppmannsmøter i januar, juni og oktober, og informasjonsmøter etter behov
 • Bidra til å skape et positivt miljø innen ungdomsavdelingen – være en motivator .
 • Totalansvar for gruppas budsjett. Ansvarlig for ungdomsavdelingens inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett
 • Sørge for at aktuell informasjon fra fotballstyret blir gitt ungdomsavdelingen. Fordele informasjon til enkeltpersoner / lag innen ungdomsgruppa
 • Ansvarlig for at trenere og oppmenn for påfølgende sesong er på plass i god tid (sammen med trenerkoordinator)
 • Bestille håndbøker og laglederbøker
 • Kontakt mot fotballkretsen vedr aktivitet i ungdomsgruppa
 • God kontakt og kommunikasjon med naboklubbar.

Ben Storesund 

95826410 

benstore@online.no 

Skrivar 

 

 • Styremøte
  Ansvar for å:
  - kalla inn
  - skriva referatinnkalling og å skriva referat under og etter alle møte i arbeidsutvalet og h
  ovedstyret

Referata vert sende til leiar for gjennomlesing og arkivering i Dropbox.

 • Årsmøte
  Ansvar for å:
  - førebu
  - kalla inn
  - annonsering gruppeårsmøte
  - ha oversikt over saker
  - kunngjering av sakspapir og valkandidatar
  - skriva referat
 • Bistå leiar i evt. anna skriftleg arbeid.

Heidi Gundersen 

47386425 

Heidi.Gundersen@sklbb.no 

Rein Glede 

 • Anleggsansvarleg
 • Arrangementansvarleg
 • Dugnadskoordinator

 

 

 

 

 

Geir Åge Naustvik 

99259484 

Geir.Naustvik@sklbb.no 

Kasserer 

 • Få faktura godkjent frå innkjøpsansvarleg/ leiar og betale innan betalingsfrist.
 • Sjekke med økonomiansvarleg at innkjøp er gjort i henhold til budsjett.
 • Betale ut dommarrekninger, reiserekninger og rekninger.
 • Sortere billag i h.t. bankutskrift og levere dei kvar mnd til økonomiansvarleg.

Roger Hansen 

90892006 

roger.hansen@sklbb.no 

FIKS Ansvarlig 

 • Lagspåmelding
 • Spillerregistrering
 • Påse at spillere blir registrert og betaler personlig lisens.

Amalie Heimro 

95479745 

amalie.kristine.heimro@gmail.com 

Ungdomsrepresentant 

 

Stig Ørjan Heimro 

95187810 

Stig.Orjan.Heimro@kvaerner.com 

Sportslig leiar 

 •  Ansvarlig for utarbeidelse av sportslege målsetninger.
 • Innkalle og lede møter i Sportsleg utval
 • Styremedlem i Fotballstyret
 • Være involvert i spelaroverganger og signere B-skjema
 • Yte bistand under overgang frå barnefotball til ungdomsfotball med tanke på sammenslåing av lag
 • Etter behov, sende en representant frå sportsleg utval til møter i barne-og ungdomsgruppa, i fotballgruppa og på trenar- og oppmannsmøter
 • Gjere seg sjølv kjent med og ansvar for at trenarrane er kjent med overgangsreglar.

Maren Mettala 

92228547 

marenth@hotmail.com 

Kvalitetsklubb 

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktpunkt mot NFF Hordaland i kvalitetsklubbspørsmål
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som settes for å være kvalitetsklubb og at disse er oppdatert på klubbens hjemmeside.
 • Sørge for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben
 • Sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og plikter følges opp i klubben
 • Ansvar for årlige statusgjennomganger for Kvalitetsklubb

Solveig Hjøllo 

 

solveighjollo@hotmail.com 

Leiar Markedsgruppe 

 

 

IDRETTSLAGET SOLID   |  Stifta 25. august 1945
Postboks 74, 5410 Sagvåg

Medlem av: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift