Aksla IL

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Aksla IL:

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok derfor 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.


Hva er en politiattest/ barneomsorgsattest?

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/ tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/ dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn, vold- eller narkotikaforbrytelser.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Dette gjøres elektronisk. For de som er mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. ​Hvis det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 

Her kan du lese mer om ordningen: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

 

Innhenting av politiattest på 1-2-3:

1. Vedlagt på denne siden finner dere dokumentet "Bekreftelse på formål" (politiattest.pdf). Skriv ut dette - før på navn og personnummer. Husk å signere!
2. Skanne inn dokumentet. (Her kan Aksla IL eventuelt hjelpe om en ikke har tilgang på scanner)
3. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg "politiattest" og følg instruksjoner der.
4. Velg formål "Frivillig organisasjon/ Frivillig organisasjon" fra nedtrekksliste.
5. Laste opp en "Bekreftelse av formål" som du har scannet inn.
6. Sende inn søknaden
7. Vente på svar (behandlingstid ca. 2 uker). Attesten blir sendt direkte til søker.
8. Fremvise politiattest til politiattestansvarlig i Aksla IL innen tre måneder (det noteres at attesten er fremvist, samt dato).
​   

Politiansvarlig i Aksla IL:   Susann Dahle Standal
​                                          E-post: susann@akslail.no
​                                          Tlf.: 412 48047

 

Med vennlig hilsen
Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift