IL Bjarg

Dommer

Dommer

Ingen dommer ingen kamp
Dommere er en forutsetning på lik linje med spillere for at vi skal få gjennomført kamper. I Bjarg ønsker vi at det skal være like gøy å være dommer som å være spiller.

For Bjarg Håndball er det mange gode grunner til å satse på dommergjerningen:
- gode dommere bidrar til godt omdømme for klubben
- gode dommere skaper bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere, trenere, spillere og foreldre i klubben
- gode dommere bidrar til at vi får hevet håndball- og regelkompetansen i klubben
- gode dommere gir klubben større fleksibilitet med hensyn til arrangering av kamper og turneringer

For den enkelte dommer er dømming også en arena for å få testet sine lederegenskaper. Det kreves både mot, rettferdighet og godt humør for å bli en god dommer. Noen kroner er det også å tjene på å dømme kamper, i tillegg har vi sosiale og faglige samlinger gjennom sesongen.

For å bli dommer må man gjennom ulike teoretiske og praktiske kurs og man må praktisere dømming gjennom hele sesongen.

Dommerkurs/karrierestigen til dommere:
Klubbdommer (dømmer til og med 11 år)
Sonedommer (dømmer til og med 14 år)
Regionsdommer (dømmer til og med 4. divisjon)
Regionsdommer II (dømmer til og med 2. divisjon)
Forbundsdommer (dømmer til og med eliteserien)

Bjarg håndball har i dag 18 dommere. Vi har en målsetning om at vi hvert år skal rekruttere nye dommere og at eksisterende dommere skal utvikle seg til å dømme på et høyere nivå.

Vi liker å dømme
Våre dommere liker å dømme og vil gjerne bli kontaktet både av trenere/ledere i andre klubber for å utøve sin dommergjerning.

Bjarg sine trenere og lagledere må gjerne bruke oss i forbindelse meg treningskamper, det er en fin læringsarena for oss til å dømme på et litt høyere nivå enn vi i utgangspunktet er autorisert for.

Klubbdommer
Emilie Gundersen (Ring 11) - 48 27 73 72
Nanna Moan Kristiansen (Ring 11) - 91 81 64 13
Hannah Sørbø Berge (Ring 11) -  95 20 46 53
Maria A. Nordli (Ring 11) - 99 28 16 60
Emma L. Grasdal (Ring 12) - 48 22 22 03
Maria E. Grasdal  (Ring 12) - 48 20 69 21
Maria G. Selle (Ring 12) - 98 10 34 15
Hilde L. Midtøy (Ring 12) - 47 71 81 07
Andrine O. T. Ekevold (Ring 12) - 91 00 21 93
Malene Løken (Ring 12) - 99 32 65 90
Ingrid B. Jensen (Ring 12) - 91 91 17 55
Martine Waage (Ring 12) - 94 87 44 94
Eva Krantz (Ring 12) - 41 29 29 20
Silje Søderholm (Ring 12) -  45 40 58 75

Sonedommer
Kristin Flesland  (Ring 9)  - 91 61 93 99

Regionsdommer
Camilla Tønsberg (Ring 6) - 91 56 12 91
Odd Kasper Ekre (Ring 6)  - 46 83 15 14
Jan Roar Nordli   (Ring 7) - 95 75 37 41

For mer informasjon/spørsmål ta gjerne kontakt med dommerkontakt i Bjarg Håndball
Cecilie Møkster Løken
E-post: cecilie.loken@me.com
Mobiltelefon: 48 19 22 62

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift