IL Bjarg

Lagleder

Lagleder

Lagleder har en viktig oppgave i alle Bjargs håndball lag. Uten velfungerende lagleder (foreldrekontakt) er det ikke mulig å gi våre barn/ungdommer et godt sportslig tilbud og trygge rammer. Alle lag i Bjarg skal ha en formell lagleder. Man kan gjerne ha flere personer fra foreldregruppen som bidrar/avlaster den formelle laglederen.

Lagleder samarbeider og bistår trener med praktiske gjøremål, i fellesskap blir disse enige om hvem som tar ansvar for hva i forhold til drift av håndballaget.

Lagleder fungerer også som talerør for foreldregruppen inn mot styret og trener.

Følgende oppgaver ivaretas av lagleder og/eller trener:

- sørge for at laget har oppdatert medlemsregister (se link på høyre side på hvordan man oppdaterer medlemsregisteret)
- sende melding til styret (bjarg.haandball@gmail.com) ved endringer på trener og lagledersiden
- bidra til artikler/kampreferat på Bjarg sine hjemmesider
- bistå økonomiansvarlig med å få inn kontingenter
- kalle inn til foreldremøte minst 1 gang i året
- organisere turer til seriespill og cuper i samarbeid med trener
- hjelpe trener med kampgjennomføring
- holde orden på drakter
- ansvarlig for arrangement av hjemmekamper
- ansvarlig for omberamming av kamper om nødvendig
- bestemme påmelding til cuper og serie sammen med trener
- ansvar for sosiale aktiviteter i samarbeid med trener
- ansvar for organisering av lodd salg og andre aktiviteter som bringer inntekter til håndballgruppen og/eller håndballaget

Husk Fair play
- som lagleder skal du være et positivt forbilde
- som lagleder har du sammen med treneren ansvar for spillerne sin oppførsel på banen
- som lagleder er det du gjør like viktig som det du sier - "handling må følge ord"
- som lagleder skal du lære spillerne respekt og toleranse for medspillere, motspillere og dommere
- som lagleder er det viktig å gi ros og oppmuntring. Kritikk skal være positiv og konstruktiv
- som lagleder skal du slå ned på kjefting og banning både på og utenfor banen

Kontakt oss


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift