Sotra SK

Medlemsskap

Medlemsskap

Medlemsskap i Sotra Sportsklubb

Sotra Sportsklubb er basert på frivillig arbeid. Dvs at trenere, foreldrekontrakter, styremeldemmer osv jobber på egen fritid, og yter dermed en stor innsats for klubben og klubbens medlemmer. Dette gjør at vi kan holde lave kontingenter til våre medlemmer sett i forhold til det klubben yter av tjenester.

For å melde seg inn i Sotra SK trykk her

Kontingent

Alderstrinn *

Medlems-
kontingen

Aktivitets-
avgift

Serie /
lag avgift

Totalt

6-11 år

550,-

550,-

500,-

1 600,-

12-19 år

550,-

550,-

825,-

1 925,-

Over 19 år

550,-

550,-

1150,-

2 250,-

 

*; Alderstrinn følger alderstrinn til laget/kategorien som utøveren er i, noe som kan avvike fra egen alder

Kontingenten blir fakturert med to halvdeler i februar og august.

Støttemedlemskap i SSK koster kr 500,- pr år.

Kontingenten består av flere element, se tabellen over. Det skal kun betales èn medlemskontingent kr 550,-. når man er medlem i Sotra Sportsklubb.

På lag fra 12 år og oppover: medlemmer som deltar i flere idretter som håndball, fotball, basket, boksing og i løpegruppen i SSK betaler dobbel aktivitetsavgift, men få 50% rabatt på denne avgiften for ekstra idretter. Unntak: se under når det gjelder turn og dans.

***********************************************************************************************************************************************************************************

Nå som vi har fått inn Sotra Turn og Dans som en del av Sotra SK vil vi komme med noen presiseringen .

Inntil videre vil Sotra Turn og Dans benytte sitt eget fakturasystem når de sender ut faktura for aktivitet på turn og dans. Det betyr at kontigent for håndball, fotball, boksing, basket og løpegruppen vil komme på èn faktura, mens kontigent for Turn og Dan vil komme på egen faktura.

Aktivitetsavgift og lagsavgift, altså elementene i kontigentene ut over selve medlemsavgiften, vil være unik for Sotra Turn og Dans da de har andre typer aktiviteter enn det håndball, fotball, boksing, basdket og løpepgruppen har. Det betyr at dersom man er med på et parti i turn eller dans, så vil avgiften kunne avvike fra tabellen og teksten over.

Sotra Turn og Dans prøver å fange opp de medlemmer som i tillegg til turn og dans også deltar på andre aktiviteter i Sotra SK slik at det kan gjøres fradrag i turnavgiften for selve medlemskontingenten på kr 550,-. Om noen likevel skulle få dobbel medlemskontigent må de ta kontakt med klubbkontoret på post@sotrask.no slik at vi kan få rettet opp i dette.

Foreldre/spillere forplikter seg til;

  • Kontingent
  • Dugnad

Klubben forplikter seg til;

  • Klubb med et godt miljø og aktivitetstilbud
  • Treningstider på baner/hall
  • Treneropplæring / oppfølging
  • Drakter og utstyr

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift