IL Havdur

Reiser og retningslinjer

Reiser og retningslinjer

 

Regler om retningslinjer for turneringer og reiser i regi av Havdur Fotball.
 
 
Av Styret
 
Retningslinjer for reiser og deltakelse i turneringer for fotballag i IL Havdur.
 
Minilag 6-10 år: Klubben betaler inntil 3 turneringer i sesongen. Turneringene skal være lokale i distriktet, dvs innen begrensede avstander og uten overnatting. Havdurknotten kommer i tillegg (november).
11-12 år: Klubben betaler inntil 3 turneringer i sesongen. En turnering kan innebære reise over en fylkesgrense med overnatting(er).
13-14 år: Klubben betaler for inntil 3 turneringer i sesongen. En turnering kan innebære reise innen Norge med overnattinger.
15-19 år: Turneringer/treningsleir avtales sesong for sesong. Inntil en turnering/treningsleir kan være utenlands. Ingen begrensinger for øvrig, men det skal tas hensyn til spillernes økonomi.
A-lag. Turneringer og treningsleirer avtales sesong for sesong.
 
Dispensasjoner.
Det kan søkes dispensasjoner fra ovenstående regler til fotballstyret. Disse skal være godt begrunnet.
Stønader:
Ordinære turneringsavgifter dekkes av klubben (ikke utg. til transport/ opphold/overnatting/mat etc.). Styret kan beslutte å dekke en større del dersom det finner det forsvarlig. Normalt vil man kunne få dekning for transportutgifter for 2 ledere. Laget /deltakerne dekker selv øvrige kostnader.
Varsling.
Alle lag som deltar og/eller reiser i IL Havdurs navn skal varsle fotballstyret om sine aktiviteter i god tid før aktiviteten starter. Ungdomsleder og minileder koordinerer og assisterer for sine aldersgrupper. Sportslig leder koordinerer og assisterer for Junior og A-lag.
Generelt.
Det er avholdspåbud for alle spillere og ledere i aldersbestemte klasser under reiser i IL Havdurs navn.
Ved overnattinger i aldersbestemte klasser skal det alltid være ansvarlige voksne tilstede.
Reiseledere er ansvarlige og skal påse at høyeste krav sikkerhet ivaretas under reise og opphold. Det enkelte lag oppfordres til å bli enige om utfyllende regler for sine reiser som ivaretar trivsel og sikkerhet for alle. Alle som reiser plikter å forholde seg til avtalte regler og reiseleders anvisninger.
Brudd på regler.
Lagleder/reiseleder har fullmakt til å foreta nødvendige forføyninger overfor spillere dersom det foreligger brudd på avtalte regler. Herunder også hjemsendelse av spillere for spillernes/foreldrenes regning, når dette er avtalt på forhånd.
Dersom lagleder/reiseleder gjør seg skyldig på alvorlige brudd på regler skissert ovenfor, eller som er avtalt i laget, eller på alminnelige normer for god oppførsel, kan vedkommende bli avskjediget i IL Havdur. Slike brudd bør varsles fotballstyret uten unødig opphold. Mistanke om brudd på norsk lov vil bli anmeldt til politiet.
 

► Besøksadresse
Eikebergvegen 11, 4054 Tjelta
► Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4054 Tjelta
► Organisasjonsnummer: 983 402 445
► Kontonummer: 3206.20.59043 

► Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
► Leder hovedstyret: Bernt Høyland
Tlf: 990 90 549 / E-post:
bernt.hoyland@sola.kommune.no
► Leder fotballgruppen: Jon Thomas Bjelland
Tlf: 959 42 271 / E-post: 
leder@fotball.havdur.no 
► Leder håndballgruppen: Reidun Vigdel Ølberg

Tlf:91633367 / E-post: vigdel_olberg@yahoo.no

____________________________________________________________________________________ 
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift