Spoortz AS

Regulations

You find the regulations for the 2013 tournament in the attahced documents.

Følgende endringer er gjort i forhold til tidligere år

Rangering:     Seier i seriespillet gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng og 0 poeng for tap.

Lagenes rekkefølge i seriespillet avgjøres på grunnlag av

  1. Antall poeng   
  2. innbyrdes oppgjør
  3. Best målforskjell 
  4. Flest scorede mål
  5. Loddtrekning

VI.    SPILLEBERETTIGELSE.

Spillere som skal delta i turneringen, må

  1. være under 19 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse.
  2. være spilleberettiget for klubben som deltar med lag i turneringen.


a)    Hver klubb kan nominere inntil 20 spillere, derav inntil 3 hospitanter. Klubben kan i NTF U-19 kun benytte spillere som er forhåndsnominerte dvs som står på oppnevnte liste. Spillere på lista kan benyttes når som helst i turneringen, finalen inklusive.

b)    For hospitanter  er det en forutsetning for slik deltakelse at det foreligger en skriftlig avtale mellom de to klubbene. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i NTF U19 turneringen blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer og som ikke kan sones i turneringen, vil spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.

c)    I helt spesielle tilfeller kan en norsk klubb søke NTF om å få benytte en spiller som er spilleberettiget for utenlandsk klubb forutsatt at spilleren har oppholdstillatelse i Norge og deltakelsen er skriftlig godkjent av klubben spilleren er spilleberettiget for. Dersom søknaden innvilges, har den norske klubben det totale ansvaret både i forhold til spilleren og den klubben han er spilleberettiget for – bl.a. for forsikringer, behandling av skader, eventuelle erstatningskrav og lignende.  

Spillere under a, b og c må tilfredsstille kravet til alder i punkt 1).