Barkåker IF

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

I forbindelse med publisering via internett, er det forskjellig hva som er tilgjengelig for personer med brukernavn/passord og for øvrige lesere på hjemmesiden. Personopplysninger utover fornavn/etternavn er ikke tilgjengelig for andre enn trenere og oppnevnte web-assistenter for laget. Portrettbilder av lagets spillere vil kun være tilgjengelig dersom medlemmet (eller dets foresatte) har samtykket til dette. Med portrettbilder menes både portrettbilder på lagets side, samt publisering av bilder på hjemmesiden hvor enkeltpersoner er i fokus.

Nødvendige opplysninger i forhold til medlemsregistreringen.
Barkåker IF innhenter kun de opplysningene som er nødvendig for å ivareta et medlemsregister. Dette er:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Telefon/mobiltelefon
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Mailadresse
 • Hvilke(t) lag medlemmet er tilknyttet
 • evt. annen rolle (trener, forelder)
 • For øvrig generell informasjon tilknyttet personens engasjement i klubben
   

 

Den registrertes rettigheter

Krav om informasjon ved innmelding og registrering: Innmelding til klubben skal skje via godkjent registreringsskjema. Skjemaet finnes under 'Bli medlem' eller kan fåes av trenere eller andre kontaktpersoner i BIF

Registrering av personopplysninger - innhenting av samtykke: Ettersom det er ønskelig å publisere personopplysninger på internett er det nødvendig med et aktivt samtykke fra medlemmet.  Det er i følge Personloven ikke krav om at samtykket skal være skriftlig, men BIF har mål om å tilby enten skriftlig eller elektronisk innhenting av samtykke.
BIF har følgende måter for innhenting av samtykke:

 1. Skriftlig samtykke ved signering. Alle medlemmer får tilsendt samtykkeerklæring dersom det er ønskelig
 2. Elektronisk samtykke vedavhuking i Web-løsnignen

For medlemmer under 15 år kreves det samtykke fra foresatte. 

BIF plikter å innhente samtykke spesielt til eventulle andre formål enn medlemsinformasjon enn organisasjonsarbeid ihht til idrettens bransjenorm, kap 7.2. dette være seg publisering av bilder og annen informasjon i tilknytning med nyheter på klubbens eller lagets sider. 
 

 
 

 

Barkåker Idrettsforening

Barkåkerveien 66, 3157 Barkåker
Kontakt: Even Cudrio, even@evencudrio.no, mob: 901 98 250

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift