FlaktveitIK

Om FIK

Om FIK

Flaktveit Idrettsklubb (FIK) er et fleridrettslag som organiserer rundt 1000 medlemmer i 13 forskjellige grener.


FIK drives etter NIF sine retningslinjer som en frivillig, medlemsbasert og dugnadsbasert organisasjon. Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben har "For trivsel og utvikling i nærmiljøet" som sitt slagord og vi arbeider for å følge "vi bryr oss" ideologien som ble utviklet av organisasjonen Flaktveit vi bryr oss i tiden 1991-1997. Gjennom et stort engasjement fra de som bodde i området gjorde vi det mulig for oss å få en lokal ungdomsskole, parken og de store idrettsanleggene våre, blant annet.

Flaktveit IK vedtok på årsmøte i april 2016, en endring på klubbens kontingent system, gjeldende fra 2017. Endringen består i en medlemskontingent som ligger til grunn, og en treningsavgift for dem som er aktive i en eller flere grener. Treningsavgiften settes på alder, og selv om en er aktiv i flere grener, så betaler man kun en treningsavgift, slik at det blir veldig likt til hvordan det har vært. Med denne løsningen, åpnes det opp for alle til å bli medlem i FIK, uten at en trenger å være aktiv i en idrett. Dersom en er fylt 15 år, og har betalt medlemskontingent, har en også stemmerett på klubbens årsmøte.

Medlemskontingent og treningsavgift blir sendt ut samlet, basert på disse satsene:

Medlemskontingent: 200,- per år, 100,- per halvår


Treningsavgift:

Barn 0-5 år: 800,- per år, 400,- per halvår.

Barn 6-12 år: 1400,- per år, 700,- per halvår

Ungdom 13-19 år: 1600,- per år, 800,- per halvår

Voksen: 1900,- per år, 950,- per halvår

Oldboys/Veteran: 900,- per år, 450,- per halvår

Kontingent-tak per husstand: 4300.- (2150.- per halvår) Dette regnes ut fra medlemmer som bor på samme adresse.

Støttemedlemmer: Valgfritt beløp,- per halvår.

Melder man seg inn i løpet av et 1/2 år så betales det for hele 1/2 året.

Man er medlem i klubben helt til man skriftlig har meldt seg ut. Dette gjelder selv om man ikke skulle ha benyttet seg av tilbudet i det/de lag eller grener man har gruppetilhørighet.

Skriftlig utmelding sendes til: admin@flaktveitik.no - eller sendes i brevs form til klubbens adresse.


Lagleder skal også informeres dersom du slutter på ditt lag.

Medlemmer i "Styrke og kondisjon" må ha betalt kontingent, samt ha ID-kort for å ha tilgang til styrkerommet. Kr. 200,- vil tilkomme for å dekke kostnadene ved produksjon av kortet. Medlemmer som mister sitt ID-kort og som må ha dette på nytt kreves for 400.- for å få nytt kort.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift