FlaktveitIK

Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalg (AU)

FIK AU har faste møter en gang per måned og består av leder, nestleder, kasserer sekretær og et styremedlem som velges direkte på FIKs årsmøte. Daglig leder møter både i AU og hovedstyret med talerett, men har iht. NIFs regelverk ikke stemmerett.

FIK AU forbereder saker som skal opp i hovedstyret og behandler personalsaker.

Har du saker som du ønsker skal bli tatt opp i AU ta kontakt med daglig leder eller et av styremedlemmene.

Daglig leder, Remy M. Dahle, remy@flaktveitik.no.

Arbeidsutvalg i Flaktveit IK

 

Navn Mobil tlf E-post Ansvar
Hans Petter Moe 907 15 954 hpmoe@online.no Leder - FIK AU
Mona Drønen 957 40 204 mona.dronen@dnb.no Nestleder - FIK AU
Frode Lunde 417 61 729 frode.lunde@meland.kommune.no Medlem - FIK AU
Are Markussen 952 14 233 aremarkussen@gmail.com Medlem - FIK AU
Aina Blomberg Skare   ainabs2001@icloud.com Medlem - FIK AU Ungdom

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift