FlaktveitIK

Om Flaktveithallen

Om Flaktveithallen

Flaktveithallen drives av Flaktveit Idrettsklubb, og har åpent for organisert trening fra 16.00 - 22.00. Lørdag og søndag åpent etter kampprogram. Åpen Hall for barn og familier hver søndag i sesong mellom kl. 10.00 - 13.00. Åpen Hall for ungdom hver fredag mellom kl 19.30 - 22.00 i sesong, alder 13-17 år.

Flaktveithallen er eid av Bergen Kommune og driftet av Flaktveit Idrettsklubb (FIK).  Hallen inneholder en fullverdig idrettshall med utstyr og oppmerking til de fleste idretter, styrke/trimrom, Aerobic/dansesal, selskapslokale, garderober og klubbhus for FIK.

Flaktveit Idrettsklubb har egne ansatte hallvakter, aktivitetsledere, renholds- og driftspersonell med målsetning om å drive hallen på en god måte. Hallen skal fremstå som ren, ryddig og representativ.  De ansatte skal være FIKs verter i hallen og yte god service ovenfor de som trener, har møter eller av andre grunner oppholder seg i hallen. På dagtid har vi åpen for Flaktveit Skole og Breimyra Skole i skoletiden og Flaktveit SFO etter skoletid.

Mellom kl 16:00 - 22:00 er hallen bruk til trening hovedsaklig for FIKs egne idrettsgrupper, men også andre idrettsklubber får tildelt noe treningstid av den tiden som Idrettsrådet i Bergen (IRB) disponerer.

I helgene arrangeres det ofte kamper oppsatt av de ulike særkretsene i Hordaland Idrettskrets.  Når det ikke er kamper er det oppsatt treningstid for FIKs idrettsgrener også i helgene.

FIK vektlegger at hallens vestibyle skal være åpen for alle som ønsker å stikke innom.  Dette tilbudet er mye benyttet av barn og unge på Flaktveit.  I helgene har vi også Åpen Kafé og viser gjerne film eller sport på storskjerm. Er det spesielle begivenheter som Brannkamper eller Champions League hender det at vi har dette tilbudet også i ukedagene.

Trim- styrkerommet er åpent når hallen er åpen, se over. Det kreves ID_kort for å benytte styrerommet. ( For mer info se styrkeløft )

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift