Fotballaget Fart
Tillitsvalgte og ansatte

 

Funksjon
Navn (m/e-postadr.)
Telefon
Hovedstyret:
 
 
Administrativ leder
Frode Dalseng
952 73 125
Leder
Trond Kristensen
900 43 111 
Nestleder
Arild Falkfjell
917 87 197
Leder sportsavdeling yngres
Tore Thorsteinsen
404 77 700
Leder sportsavdeling senior
Frode Mosether
468 06 065
Leder arrangementsavdeling
 
 
Leder anleggsavdeling
Thomas Thorsteinsen
982 56 864
Leder marked/tiltaksavdeling
Øystein Aaberg
970 74 428
Leder økonomi
Turid Aaberg
 
Leder husutvalg
Elin Bårdseth
990 38 601
Sportsavdeling - yngres:
 
 
Leder
Tore Thorsteinsen
404 77 700
Medlem sportsavdeling
Espen Berntsen
951 43 031
Medlem sportsavdeling
Marthe Eggen
930 90 537
Medlem sportsavdeling
Henriette Tyriberget
909 57 864
     
Arrangementsavdeling:
 
 
Leder
 
 
Elitefotballskole
Magnus Sørensen
400 67 401
Fart Cup
Roger Taaje
920 25 899
 
 
 
Anleggsavdeling:
 
 
Leder
Thomas Thorsteinsen
982 56 864
Sekretær
Geir Arne Haugen
455 15 523
Banemannskap
Atle Bekkevold
911 50 635
Banemannskap
Ole Anders Tomter
950 68 531
Banemannskap
Helge Andreas Nordli
900 35 144
Banemannskap
Thore Sandvoll
900 95 866
Banemannskap
Atle Nybakken 958 07 355
Banemannskap
Andreas Feiring 918 23 975
Banemannskap
Knut Arne Eriksen
975 80 007
Banemannskap
Dariusz Mermer
463 97 683
Banemannskap
Johannes Ingvoldstad 900 94 498
Banemannskap
Torgeir Nustadhaugen
915 99 129
Banemannskap
Stian Otnes
916 05 393
Banemannskap Lars-Gøran Persson 901 11 281
Banemannskap Lars Erik Dufseth 922 84 362
Banemannskap Lars Lilleby 488 83 008
     
 
   
Husutvalget:    
Leder
Elin Bårdseth
990 38 601
Medlem husutvalg
Brita Thorsteinsen
951 97 498
Medlem husutvalg
Lise Lundstadeie
971 71 281
Medlem husutvalg Anita Folstad  
 
 
 
 
 
 
Tiltaksavdelingen:
 
 
Leder
Tone Juliussen
 
Medlem tiltaksavdeling
 
 
Medlem tiltaksavdeling
 
 
Medlem tiltaksavdeling
 
 
 
 
 
Markedsavdelingen:
 
 
Leder
Øystein Aaberg
970 74 428
Medlem markedsavdeling
Rune Lund
918 08 038
Medlem markedsavdeling
Knut Arnseth
970 52152
Medlem markedsavdeling
Ole Helge Aalstad
900 14 343
 
 
 
 
 
 
Kontrollkomite/revisorer:
 
 
Leder
Dag Terje Bjørlo
 
Medlem kontrollkomite/revisor
Liv
 
 
 
 
Øvrige verv:
 
 
Materialforvalter
Henriette Tyriberget
909 57 864
Dommeransvarlig
Espen Berntsen
951 43 031
 
 
 
Valgkomite:
 
 
Leder
   
Medlem valgkomite
 
 
Medlem valgkomite
 
 
 
 
 
 
 
 
Feil i oversikten meldes: Frode Dalseng - frode@fartfotball.no