Fotballaget Fart
Kontingent og aktivitetsavgift

Medlemskontigent spiller eller familie 600    
       
Aldersgruppe/aktivitetsavgift      
Lekepartiet 0    
6-9 år 1200    
10 år 1600    
Fra 11-12 år 1900    
Fra 13-14 år 2100    
Fra 15-16 år 2400    
Fra og med 17 år 2700    
Senior 2700    
Old-Boys/Old-Girls 1200    
Støttemedlemmer 300    
       
Vintertrening 1 pr uke   2 + pr uke
Barnefotballen 6-12 år  kr.400,-   700,-
Ungdomsfotballen 13 → kr.700,-   1200,-
Seniorfotballen kr.900,-   1600,-