Fotballaget Fart
Instrukser og retningslinjer


I høyre kolonne finner du følgende vedlegg:

 • Kvalitetshåndbok
  - beskriver Farts organisasjon og hvilke oppgaver som er tillagt de forskjellige avdelinger, utvalg og verv i klubben (oppdatert okt. 2009)

   
 • Oppmannsinstruks
  - viser hvilke oppgaver lagets administrative leder, oppmannen/laglederen, har

   
 • Sportsplan
  - retningslinjer for den sportslige driften av klubben
   
 • Hospiteringsordning
  - retningslinjer for hospitering internt i Fart
   
 • Overganger
  - retningslinjer for hvordan man skal gå fram / opptre når spillere ønsker å gå til Fart fra andre klubber

   
 • Retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer