Sotra SK

Foreldrekontakter

Foreldrekontakter

Oppe til høyre finner du hallvaktlisten for håndballgruppen. Dette gjelder ettermiddagsvaktene som Sotra Sportsklubb har i Bildøyhallen  ( 1 vakt fra 17-22.30) og i Sotra Arena (2 vakter fra 17-22.30) Vi mottar penger fra Fjell kommune for å utføre dette vaktholdet. Det er derfor svært viktig at vi gjør en god jobb her. 

Foreldrekontakt/ evt treners oppgave er her å sjekke vaktlisten for å finne sitt lag sin vakt ( husk å sjekke begge arkfanene) , og deretter lage til en vaktplan for uken som sendes til foreldregruppen. Kopi av vaktplan sendes klubbkontoret på post@sotrask.no senest to uker før vaktuken. 

Dere må gjerne dele opp hver vakt i to ( hvis noen synes det er for lenge å sitte vakt fra 17-22.30). Ved oppmøte i Sotra Arena / Bildøyhallen vil opplæring bli gitt.

Dersom noen blir forhindret fra å stille på oppsatt vakt  ( akutt sykdom e.l) så er det fint om erstatter ordnes internt på gruppen , vi har ikke noen ekstra vakter her som vi kan kalle inn om noen uteblir

 

 

Sotra Sportsklubb

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift