Sotra SK

Sotra SK

Sotra SK
 

 

Sotra Sportsklubb har sine røtter helt tilbake til stiftelsen i april 1945. Den gang het idrettslaget IL Øygard, og var en fotballklubb med hjemmebane i Knarrevik. 

Mange har gjennom årene stusset på navnevalget siden det er lett å tro at idrettslaget hørte hjemme i Øygarden kommune, men forklaringen er at Øygarden Kommune ble etablert i 1964 - 20 år etter IL Øygard.

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at det har vært noen bortelag gjennom tidene som har passert Rongesundsbroen før de ringer for å spørre om de har langt igjen å kjøre. Derfor var det naturlig med et navneskifte i 2009 når IL Øygard, Foldnes IL og Brattholmen IL slo seg sammen og ble regionens største idrettslag.

 

   
   

Dem nye klubben fikk navnet Sotra Sportsklubb, og fikk fra samme tid ca. 1.500 medlemmer.

I dag teller klubben over 2.000 medlemmer og har følgende idretter; Fotball, Håndball, Basketball, Boksing og Friidrett (løp). I tillegg har klubben egen idrettskole for 6-åringer.

 

 

Visjon

”En klubb for Alle med Idrett i et godt Miljø”     

Sotra Sportsklubb skal være en ”breddeklubb” hvor hovedfokus er å kunne gi et bredt aktivitetstilbud til alle aldersklasser i flere idretter og aktiviteter.
For å ivareta alle typer barn og ungdom er det avgjørende at idretten og aktiviteten skjer i et godt miljø.
Sotra Sportsklubb skal derfor i alle situasjoner jobbe for høyest mulig trivselsfaktor.

 
   

Misjon

Sotra Sportsklubb sin misjon er å drive et idrettsmiljø i Fjell Kommune basert på aktivitet og sunne verdier i tillegg til å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

Vi skal ivareta barn og unge som ønske å bruke sin fritid på en aktiv og sunn måte, noe som gjenspeiles i klubbens tilbud. Det er også en forutsetning for klubben å tilrettelegge for fysisk aktivitet og holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper.

 

 

MÅL

Aktivitetstilbud til alle barn og unge i kommunen

Sotra Sportsklubb sin kjernevirksomhet er å gi barn og unge i kommunen et bredt og godt aktivitetstilbud.

Målsettingen er å utvikle Sotra Sportsklubb innen nye aktiviteter etter ønsker, men i takt med klubbens evner til vekst.

Den delen av aktivitetstilbudet som forbindes med organisert idrett skal være tilsluttet Norges Idrettsforbund/særforbund.

 

Være en klubb som tiltrekker seg ledere , trenere og medlemmer

Sotra Sportsklubb skal være en lærende organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap. Ledere, trenere og medlemmer skal gis gode utviklingsmuligheter innen sine områder.

Klubben skal tilrettelegge for at alle medlemmer blir gitt mulighet til å kunne bidra til videre utvikling av klubben - deltagelse og involvering på alle nivåer i organisasjonen.

 

Tilrettelegge for generell økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper

Sotra Sportsklubb skal bidra med forebyggende tiltak både for ungdom og voksne/eldre.
Vi skal være en drivkraft i vårt lokalsamfunn for økt fysisk aktivitet uavhengig av alder.

 

Høy trivsel og tilhørighet

Sotra Sportsklubb skal være en klubb hvor medlemmene føler tilhørighet og trives. Vi skal derfor organisere og tilrettelegge for gode miljøskapende tiltak.

 

 

 

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift