Elverum Fotball

Turneringsreglement

Turneringsreglement

Her kan du laste ned turneringsreglement for Elverumsturneringen 2017, som word-dokument eller pdf.

Innledningen og kapittel 1 (Kampreglement) følger i teksten under. Kapittel 2-4 (Kamp- og sanksjonsreglement, reglement for spilleberettigelse og turneringsjury) finner du i vedlegget.


Innledning

Reglementet er utarbeidet med grunnlag fra Norges Fotballforbunds Kampreglement og NFFs ”Gjeldende regler for arrangører av cuper og turneringer”.

Elverumsturneringen spilles etter NFFs reglementer, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

 

Vi oppfordrer alle til å respektere og oppfordre til ”Fair Play” på og utenfor banen.

 

Innledningsvis vil vi presisere følgende nye momenter:

 • Frisone i femmer- og sjuerfotball ved igangsettelse fra keeper ved målspark
 • Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål
 • Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i nier- og elleverfotball for aldersgruppene 13-15 år.

 

Kampreglement

 

Klasseinndeling

 

Spilletider

Mini, lillejenter og lillegutt:                       2 x 15 min, 3 min pause

Småjenter, smågutt, jenter og gutt:          2 x 20 min, 3 min pause

 

Drakter

Bortelaget skal skifte drakter dersom draktene etter dommerens skjønn er for like. Vester kan benyttes som reservedrakter. Lagene må selv besørge dette.

 

Spillerens utstyr

Alle spillere skal bruke leggbeskyttelse. Det er lagledelsens ansvar å påse at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttelse er ikke protestgrunnlag. For øvrig vises det til eksisterende regelverk for barnefotball.

 

Ballen

Hjemmelaget skal stille med 2 godkjente matchballer. For klassene Gutt og Jente benyttes ballstørrelse 5, for Smågutt/-jente og Lillegutt/-jente og Mini benytter størrelse 4.

 

Linjevakt

Lagene plikter å stille med en linjevakt hver. Linjevakten skal være behjelpelig med å avgjøre når hele ballen har passert sidelinjen.

 

Fremmøte

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved banen deres kamp skal spilles på. Lag som ikke møter til fastsatt kampstart uten særlig grunn, taper kampen på «walk-over». Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er «særlig» grunn” ved manglende oppmøte.

 

Vi gjør oppmerksom på at lagene plikter å oppdatere seg på den til enhver tid gjeldene versjon av kampoppsettet, som er tilgjengelig på turneringens nettsider og i sekretariatet.

 

Lagene stiller på den banehalvdel dommeren bestemmer. Dette skal være avklart før kampstart.

 

Spillebane

For spillebaner henvises det til kampoppsettet og baneoversikt tilgjengelig på turneringens nettsider, i programmet og i sekretariatet.

 

Forbehold om vær mv

Dersom vær og/eller baneforhold (eller andre hensyn arrangøren ikke råder over) ikke tillater planlagt bruk av spillebanen, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Påmeldingsavgift og eventuelle andre utgifter for det enkelte lag refunderes ikke.

Flytting av kamper til andre baner i området vil være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.

 

Spillesystemer

Barnefotball (6-12 år):

Lagene deles inn i puljer hvor dens størrelse vil være det mest hensiktsmessige ut i fra antall påmeldte lag i klassen. Miniklassen spiller lørdag og søndag. De øvrige må påregne kamper alle 3 dager og minimum 5 kamper. Det spilles enkel serie i puljen og det kåres ingen vinner.

 

Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med følgende tilføyelser og unntak: Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne blir behandlet likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

 

I 5-er og 7-er fotballen er det ikke lov å sparke/kaste ballen over midten ved utspill fra mål. Dette gjelder ikke når ballen er i spill.

 

Pressfri sone:

-Ved igangsettelse fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.

-Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper.

- Brudd på regelen fører til ny igangsetting.

- Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene.

- Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker det.

 

Ekstra spiller:

Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på hvert lag. Det kan ikke settes inn mer én -1- spiller selv om det ene laget leder med mer enn 4 mål.

 

Klassene 13-16 år:

Lagene blir delt inn i puljer av normalt 4 lag, hvor puljens størrelse vil være det mest hensiktsmessige ut i fra antall påmeldte lag i klassen. Disse spiller innledende seriespill.

 

Lag nr. 1 og lag nr. 2 i puljen går videre til A‐sluttspill, og de øvrige lag går til B‐sluttspill. Sluttspillet spilles som cup.

 

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og resultatet settes til 0-3. Dersom særlige grunner taler for det, Jfr. NFFs kampreglement § 13‐2 pkt. 3, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres.

 

Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

 

Rekkefølgen i hver pulje etter innledende kamper bestemmes etter følgende regler:

 1. Poeng: 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
  1. Målforskjellen: Målforskjellen er forskjellen mellom vunnet og tapte mål. Står det fremdeles likt mellom to eller flere lag, avgjøres rekkefølgen av:
  2. Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran. Står det fremdeles likt mellom to eller flere lag avgjøres rekkefølgen av:
  3. Resultat av innbyrdes oppgjør mellom lagene. Står det fremdeles likt utføres:
  4. Loddtrekning: Loddtrekning foretas av juryen, om mulig med representanter fra begge lag til stede.

 

Uavgjorte kamper i sluttspillet

Ved uavgjorte kamper i klassene med sluttspill skal det spilles ekstraomganger inntil 2 x 5 minutter uten pause. Det lag som scorer først i ekstraomgangene vinner kampen. Det skal tas ordinært avspark etter scoringen, og kampen avbrytes derved (golden goal).

Er resultatet fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene skal kampresultatet avgjøres som følger:


For klassen 15 og 16 år - straffesparkkonkurranse. Hvert lag skyter 5 skudd. Ved fortsatt uavgjort resultat tas ett og ett skudd fra begge lag inntil det foreligger en vinner. Straffespark benyttes i klasse 16 år.

 

I klasse 13 og 14 år vinner det lag som har hatt flest cornere gjennom hele kampen (inkl ekstraomganger), ved fortsatt uavgjort etter ekstraomganger. 

Umiddelbar soning ved gult kort:

Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en direkte konsekvens av tildelt gult kort. Laget må spille med 1 spiller mindre i 5 minutter. Spilleren kan delta i spillet igjen etter 5 minutter. To gule kort til samme spiller gir fortsatt rødt kort og utestengelse resten av kampen. Hvis et lag får mer enn 2 spillere utvist (5 minuttere) samtidig, så begynner ikke den tredje spiller å sone før den første utviste har sonet ferdig. Det vil si at et lag maks kan ha 2 spillere korttidsutvist samtidig. Lagledere til utviste(e) spiller (e) har ansvar for tidtaking på soningen.

 

RedElverum fotball  Postadresse: PPB 322, 2403 Elverum | Telefon: 62 41 60 77   | Faks: 62 41 56 73  | Orgnr. 974807734

Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning og link til www.elverumfotball.no

Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Elverum fotball. Bilder fra bildegalleriet kan ikke benyttes uten avtale.

På jakt etter personer i Elverum fotball? Klikk
her

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift