FlaktveitIK

Innmelding/Utmelding

Innmelding/Utmelding
RELATERTE DOKUMENTER

Innmelding:

Innmelding på lag i FIK, gjøres gjennom lagleder på laget en ønsker å delta på. Lagleder vil da legge det nye medlemmet inn i FIK sitt medlemsregister, og knytte medlemmet til laget.

For de som ønsker å trene på styrkerommet i Flaktveithallen, må det sendes innmelding på mail. Mailen må inneholde fullt navn, adresse, telefon nummer, fødselsdato, samt mail adressen en ønsker kontingent sendt til. For å trene på styrkerommet, må en ha et aktivt ID nøkkelkort med bilde, det har et gebyr på 200,- , en engangs utgift som medlemmet må betale. Bilde sendes sammen med innmeldingen. For nye medlemmer, må kontingent være betalt, før en kan starte trening. Dette gjøres til kontonr: 5231.05.09787. Kontingenten, samt gebyr for opprettelse av ID nøkkelkortet betales inn, og merkes med det. Kopi av innbetalingen sendes. For eksisterende medlemmer, som bare trenger ID nøkkelkort, betaler 200,- og merker det med "gebyr ID nøkkelkort styrkerom".

Fra og med oktober 2013, skal alle medlemmer som benytter seg av styrkerommet, ha gjennomført e-læringsprogrammet på www.renutover.no. Etter å ha gjennomført kurset, vil en motta kursbevis på mail, som også sendes FIK.

Alle henvendelser rettes til admin@flaktveitik.no.

 

Melder en seg inn i løpet av et 1/2 år så betales det for hele 1/2 året.

 

Utmelding:

 

En er medlem i klubben helt til en skriftlig har meldt seg ut. Dette gjelder selv om en ikke skulle ha benyttet seg av tilbudet i det/de lag eller grener en har gruppetilhørighet. Utmelding skal skje skriftlig på mail til admin@flaktveitik.no, eller i brevsform sendt eller levert Flaktveithallen. Lagleder må også få beskjed, slik at han eller henne får fjernet medlemmet fra laglisten.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift