Olsvik IL

Politiattester

Politiattester

 

"Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker
med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009."

 

 

 

I Olsvik Idrettslag blir ordningen med politiattester håndtert på følgende måte:

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Olsvik IL har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte innhenting:

1: Trener/lagleder åpner dokumentet som er vedlagt (oppe til høyre) Olsvik IL politiattest.pdf
     Skriv inn navnet ditt og dato i dokumentet.
    Lagre dokumentet på PC'en din eller Print dokumentet som en PDF file og lagre den på PC'en.
    (sjekk at de oplysninger som du har lagt inn, ligger der)


2: Søknaden skal sendes elektronisk.
    Log deg på 
https://attest.politi.no/ med MinID, BankID, Buypass eller Commfides

    Under "Kontaktinformasjon", fyll inn e-post adr og telefonnr.
    Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for  både "Kategori" og "Formål"
    Under
"
Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du lagret under 1)

3: Trykk så "Send søknad"

4: Når du får politiattesten i retur (etter ca 14 dager) skal den framvises for Oddvar Vabø
    Evt. sendes Oddvar Vabø, Olsvikveien 107, 5184 Olsvik 
    eller ta bilde av den og send til på MMS til 91846828    

    Olsvik IL lagrer ikke attesten.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Olsvik IL

 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

 

Olsvik Idrettslag
Best i Vest!
Olsvikfjellet 41A, 5184 Olsvik, Norge

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift