Olsvik IL

for 2014

for 2014

Agenda – Årsmøte Olsvik IL 13. februar 2014

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (klubbhåndbok)
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder
    b) 3 styremedlem  og 1 varamedlem
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
    d) 2 revisorer
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Olsvik Idrettslag
Best i Vest!
Olsvikfjellet 41A, 5184 Olsvik, Norge

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift