Fjellhamar FK

Skjemaer

Skjemaer

Oversikt over skjemaer

Administrativt Sportslig

 

Politiattest 

Håndtering av politiattester i fjellhamar fk

Her følger en innføring og forklaring på hvorfor og hvordan Fjellhamar Fotballklubb håndterer ordningen med påkrevd politiattest for sine frivillige og ansatte:

BAKGRUNN:

Påkrevet med Politiattest i idrettslag fra 1. januar 2009

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense mulighetene for slike overgrep.

HÅNDTERING I FJELLHAMAR FK:

Styreoppnevnt ansvarlig

I praksis omfatter dette ansatte i FFK, trenere, instruktører, lagledere/oppmenn samt styret. Personer med faktiske oppgaver og funksjon uten ”offisiell” tittel må også ha politiattest.

Fjellhamar FK har oppnevnt administrativ leder Øivind Smestad som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest. Hans vararepresentant er nestleder i styret, Maritta Solaas Moen.

Det er opp til styret i klubben å fastsette hvilke og hvor ofte tillitsvalgte og ansatte trenger å fornye politiattesten.

SØKNADSPROSESSEN:

Slik søker du om politiattest

De som etter styrets vedtak trenger politiattest, skal selv sørge for å søke, motta attest fra politiet og så fremvise denne for klubbens oppnevnte.

Styrets oppnevnte ansvarlige skal først utstede skjemaet «BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST» for de ordningen skal omfatte, og som den enkelte skal sendes inn sammen med søknad om politiattest til politiet.

Hver og en må så sende inn dette skjemaet sammen med selve søknaden,

enten pr post (søknadsskjema finnes på klubbens hjemmesider) til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113

9951 Vardø

eller elektronisk via innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: https://attest.politi.no/

Politiet sender etter behandling av søknaden, attesten direkte tilbake til den aktuelle søker.

Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for styreoppnevnte Fjellhamar FK.

Dersom søkeren er under 18 år, finnes nærmere redegjørelse for fremgangsmåten her:

http://www.idrett.no/krets/akershus/nyhetsarkiv/Sider/Hvordan-s%C3%B8ke-politiattest-for-de-under-18-%C3%A5r.aspx

Se ellers www.idrett.no/politiattest for mer informasjon.

 

Med vennlig hilsen

For styret i Fjellhamar FK

Øivind Smestad

Administrativ leder

Fjellhamar Fotballklubb

Mobil: 41 90 69 23

Email: post@fjellhamarfotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift