Fjellhamar FK

Vedlegg til loven

Vedlegg til loven

Vedlegg til loven for Fjellhamar Fotballklubb

Vedtatt på klubbens årsmøte 04.02.1997 og sist revidert på ekstraordinært årsmøte 2015.

 

Vedr. §4 Medlemskontingent og avgift

Kontingenten er delt i en medlemsavgift og en treningsavgift. Dommere som ikke deltar i andre idrettsaktiviteter for klubben er fritatt for treningsavgift og dugnadsdel. Medlemmene skal i tillegg utføre dugnadstimer som fastsatt av klubbens styre på årsmøtet.

Ønsker man å betale seg ut av deltagelse på dugnadsdelen skal dette meddeles gruppens foreldrekontakt og kasserer (kasserer@fjellhamarfotball.no).

Som dugnad regnes arbeidsoppdrag som klubben påtar seg for utenforstående oppdragsgivere, kafé- og tilsynsvakter, dugnader i klubbens egen regi på klubbhus/bane og lignende, samt bistand ved klubbens arrangementer. Dugnader som lagene skaffer seg selv regnes ikke inn i dugnadsplikten til klubben.

Medlemmer som innehar styreverv fritas fra øvrige dugnader i klubben. Medlemmer som innehar ubetalte verv som trener, oppmann eller kontaktperson for et lag innen klubben, fritas for øvrige dugnader på dette laget. Medlemmer som påtar seg andre ubetalte verv i klubben, godskrives dette på det laget de representerer.

Loddsalg og andre pålagte salgsdugnader regnes ikke som dugnad og man kan ikke kjøpe seg fri fra dette på annen måte enn å løse inn loddene eller kjøpe produktene selv.

Medlemmer som er registrert etter 1. juli skal betale halv kontingent, og jobbe halv dugnadskvote ut kalenderåret.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte FFK 2015.

HUSK! Er du i tvil om noe, eller får problemer vedrørende kontingenter eller dugnader, så ta kontakt med administrasjonen på 41 90 69 23 eller mail til post@fjellhamarfotball.no (kontingent) eller dugnad@fjellhamarfotball.no (dugnad). Vi løser utfordringene sammen, slik at FLEST MULIG KAN VÆRE MED LENGST MULIG FOR Å BLI BEST MULIG.

Kontingent for 2016

(ny kontingentstruktur)

Alder:

Medlemsavgift:

Treningsavgift:

Totalsum:

5

600

600

1 200

6

600

900

1 500

7

600

1 700

2 300

8

600

1 700

2 300

9

600

2 100

2 700

10

600

2 100

2 700

11

600

2 600

3 200

12

600

2 600

3 200

13

600

3 200

3 800

14

600

3 200

3 800

15

600

3 800

4 400

16

600

3 800

4 400

17

600

4 000

4 600

18

600

4 000

4 600

19

600

4 000

4 600

Senior menn/kvinner

600

2 700

3 300

Senior 7er/Oldboys & -Girls

600

900

1 500

Unified

600

200

800

Støttemedlem

300

 

300

Trenere/ tillitsvalgte / dommere

150

 

150

Familiemedlemskap

900

 

900

 

·         Familiemedlemskap gjelder for 2 eller flere medlemmer som har samme bostedsadresse registrert i folkeregisteret.

·         Vanlig medlemskap forplikter 17 timer dugnad og et familiemedlemskap 30 timer dugnad pr. år.

·         Ikke utførte dugnadstimer faktureres med 200,- pr. time.                             

·         Frikjøp av dugnad kan gjøres innen 01.05 via foreldrekontakt for 175,- pr. time. 

·         Alle medlemmer* plikter å stille opp på maks. 2 salgsdugnader pr. år, samlet verdi er maks. 2.500,-.         

·         Ved innmeldelse i klubben etter 01.07 er det halv medlems- og treningsavgift, samt halv dugnad- og salgsdugnadskrav.

·         Medlemsavgift og halv treningsavgift faktureres innen 01.02. Resterende treningsavgift innen 01.06.

·         Ikke betalt medlems- eller treningsavgift vil medføre utestengelse fra kamper/turneringer fra 1.5, og trening fra 15.6.

*= G/J15 og eldre aktive medlemmer er fritatt for loddsalg tilsvarende salgsdugnadsverdi pålydende 600,-.

 

Vedr. §6 tillitsvalgtes godtgjørelse

Godtgjørelsen til tillitsvalgte pr. år er fastsatt til:

Samtlige styreverv                             kr. 0,-

Vedr. §16 grupper/avdelinger/komiteer

Følgende avdelinger er opprettet i klubben:

Gruppe                                             Styrets representant   

Seniorgruppe                                    Seniorleder

Ungdomsgruppe                              Ungdomsleder

Minigruppe                                       Minileder

Klubbhusgruppe (hus & kafé)          Leder i klubbhusgruppen (driftsstyret)

Anleggsgruppe                                 Anleggsansvarlig

Dommer/utdanningsgruppe             Dommer-/utdanningskontakt

Økonomi- og materiellgruppe          Kasserer

Markedsgruppe                                Markedsansvarlig

Andre bestemmelser

Klubbens lag kan selv skaffe seg dugnader m.v. til inntekt for laget, i tillegg til dugnader pålagt av klubben. Fakturering av dette skal gå gjennom klubbens kasserer og 10 % av beløpet skal tilfalle klubben. Evt. sponsoravtaler som innebærer reklame på spiller-/overtrekksdrakter skal godkjennes av styret på forhånd.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift