Olsvik IL

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingent 2019 vedtatt på årsmøtet 7. feb 2019

Årsklasse

Kontingent

 

Årsklasse

Kontingent

 Ungdom 15-19 år

  1.500,-

 

 Senior, menn

  2.600,-

 Ungdom 13-14 år 

  1.500,-

 

 Oldboys menn, serie   1.500,-

 Barn 11-12 år

  1.400,-

 

 Damelag 

  1.600,-

 Barn 7-10 år

  1.200,-

 

 Damer, Oldgirls,Oldboys,
 Veteran,kun  trening  (ikke i
  serie)

    700,-

 Barn 6 år

    900,-

 

 Støttemedlemmer

    300,-
Microlag første høst         0,-      

Søsken/foreldrerabatt:    Søsken/foreldre nr 1 betaler full pris (fra høyeste kontingent), andre søsken/foreldre
                                        får 50% rabatt på kontingenten.
                                        Olsvik IL har ikke oversikt over søsken- og familieforhold. Dersom det er flere enn
                                        en i familien som skal betale kontingent, må dere korrigere beløpet på fakturaen selv.
                                        Send en mail til medlem@olsvikil.no om hvem dette gjelder.
                                        Om dere mener noe annet skulle være feil, send da også mail.
                                        Det gis ikke rabatt på støttemedlemsskap.  

Ingen kan spille for Olsvik IL dersom de ikke har betalt kontingent.

Det sendes ut faktura på medlemsavgift via mail. Evt. innbetalinger må skje til kontonr. 3624.62.46291
Merk innbetalingen med navn og hva den gjelder.

Purregebyr:
Olsvik IL bruker mye tid på å få innkrevd medlemskontingenten. Årsmøtet 29. jan 2015 vedtok derfor muligheten til å ilegge purregebyr.
Ved 1. og 2. purring ilegges kr. 50,- i purregebyr, ved 3de. purring kr. 150,- og 4de. purring kr. 200,-

For å drifte Olsvik Idrettslag er vi avhengig av at dere stiller opp på det dugnadsarbeidet som klubben har. 
Ved å betale medlemskontingenten til Olsvik IL, flikter dere som foresatte/spiller å delta på klubbens dugnader.

 

Olsvik Idrettslag
Best i Vest!
Olsvikfjellet 41A, 5184 Olsvik, Norge

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift