Aksla IL

Kampvert

Kampvert

                                                                   

Kampvert

 

 

Ordningen: 
- En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert 
- Personen ifører seg Akslas kampvert-vest (henger i utstyrbua)
- Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver 

 

Kampvertens oppgaver: 

- Ansvarlig for gjester og dommer på arrangamanget (kampen) 
- Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen (NB! Sørge for ryddig garderobe!) 
- Ta imot dommer (Låse opp dommergarderobe og tilby kaffe, brus eller vann og frukt)
- Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, ev. sykdommer, språk) 
- Bidra til at det gjennomføres Fair Play-hilsen 
- Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen 
- Gripe inn ved nødvendighet

Med dette menes det å ivareta dommerens suverenitet i kampsituasjon ved å tiltale

voksenpersoner, så som publikum, trenere, lagledere og andre, som høylytt

protesterer/ kommenterer dommerens avgjørelser. Kampvert har myndighet til å bortvise

personer fra banen/området, ”som er ekstra vanskelige”. 

- Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake

- Betale dommer eller ta i mot dommerrekning (kretsdommer)

- Legge dommerregning i postkasse til Daglig Leder.

- Sørge for at begge garderober er ryddig etter bruk.

 

God kamp!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift