Ullensaker/Kisa IL

Om oss

Om oss

Ull/Kisa Innebandy er en relativ ung klubb. Den ble startet opp i 2004 av Karianne og Børge Lenborg i ren frustrasjon over å måtte kjøre langt på dårlig vinterføre for å komme til nærmeste treningstilbud. De første årene var det kun ett lag, før vi sakte, men sikkert har vokst til flere hundre flotte spillere. Vi er kjempestolte av hver eneste en og har et veldig godt miljø med hovedfokus på glede og kameratskap. 

Å være utøver i Ull/Kisa Innebandy skal være morsomt, trygt og meningsfylt. 

Våre kjerneverdier er: 

• Glede • Mestring • Kameratskap • 

Disse tre ordene er grunnpilaren i alt vi foretar oss og vår ledestjerne. Vi ønsker at innebandy skal være en idrett på barnas premisser. Der flest mulig kan delta og der barneidrettens idealer gjerne strekker seg langt inn i ungdomsårene. Vi ønsker allsidighet og fleksibilitet fremfor krav, slik at utøverne gjerne kan drive flere idretter. Treing skal vektlegge trivsel, mestring, lek og moro. Dersom vi klarer å beholde flest mulig, lengst mulig, vil vi også oppnå gode resultater. Det er når spillerne er 28 år de har sitt største potensial. Da er det synd dersom de slutter når de er 18.Vi tror at mange idretters harde krav og fokus på resultater i tidlig alder, ødelegger motivasjonen og er den største årsaken til det store frafallet i ungdomsårene. I motsetning til de fleste andre idretter øker rekrutteringen til innebandy i frafallsalderen 13-19 år. Det er noe vi er stolte av og ønsker å bevare også for fremtiden.  

Vår visjon er derfor: 

• Flest mulig • lengst mulig • 

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift