IK Våg

Historie

Historie

Utdrag fra Jubileumsskriften til IK Våg 50 år, 1938-1988, forfatter Hallgeir Oftedal:

Et Idrettslag blir til.

"Onsdag 12-1-39 avholdtes møte på Losjelokalet på Fiskå. Møtet var sammenkalt for å forsøke å få stiftet et idrettslag. En komite bestående av følgende 4 medlemmer, Gustav Nygård, Einar Ellefsen, John Hamre og Rolv Abrahamsen hadde stått for det forberedende arbeid, og på initiativ var møtet sammenkalt. Møtet blev åpnet og ledet av E.Ellefsen som redegjorde for komiteens arbeid, samt refererte den av komiteens opsatte dagsorden".

Slik startet IK Vågs første protokoll, skrevet av Andreas Mosby, klubbens første sekretær. I  løpet av stiftelsesmøtet redegjorde Gustav Nygård om idrettens betydning, og den mangel det var å ikke ha et lag som kunne organisere arbeidet. Enstemmig ble det vedtatt å stifte "klubben".  58 medlemmer tegnet seg på stiftelsesmøtet.

Kontingenten ble fastsatt til fire kroner i året for medlemmer over 16 år, og to kroner året for medlemmer under 16 år, jenter og arbeidsløse. Klubben fikk ikke noe navn på stiftelsesmøtet.

Men det skjedde egentlig mye før "klubben" ble stiftet. Forløperen til det som skulle bli IK Våg, var Vågsbygd Idrettslag "Frem". Flere av de mest sentrale medlemmene under stiftelsesmøtet hadde i flere år drevet med organisert idrett. Både Rolf Abrahamsen, Andreas Mosby og John Hamre var med i "Frem". Også et annet idrettslag, "Torn" var en av forløperne til dannelsen av IK Våg. Både "Torn" og "Frem!" var tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund.

På stiftelsesmøtet var det hele fire kandidater til formannsvervet: John Hamre, Einar Berntsen, Herman Bakken og Petter Christiansen. John Hamre ble valgt med 25 stemmer. Herman Bakken ble valgt som viseformann, Bjarne Lien kasserer og Andreas Mosby sekretær.

 

Navnespørsmålet.

Allerede på stiftelsesmøtet startet diskusjonen om hvilket navn klubben skullle ha. På et medlemsmøte fem dager etter stiftelsen foreslo Gustav Nygård at man skulle kalle idrettsklubben "Våg". Ingen andre forslag kom, og dermed var navnet et faktum, - foreløpig.

På styremøte 4.april var det kommet henvendelse fra N.G.U. Våg, som bad klubben skifte navn, fordi losjen som var  tilsluttet N.G.U.F. hadde samme navn som klubben. Styret hadde imidlertid innhentet opplysninger som godtgjorde at det ikke var losjen som hadde sendt brev til Våg. Derfor ble saken henlagt av styret, og vedtaket ble senerer bekreftet på et medlemsmøte fire dager senere.

 

Aktivt arbeide i starten.

Protokollen fra den første tida i klubben, viser en voldsom aktivitet, med styremøter og medlemsmøter fortløpende.

6.februar ble det avholdt ekstraordinær genralforsamling for å vedta lover, og få laget i formell drift. Det ble også vedtatt å melde seg inn i Norges Idrettsforbund.

Raskt dukket spørsmålet om drakter og draktfarger opp til diskusjon i styret for klubben. På et medlemsmøte etter den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjente medlemsmøtet forslaget om at draktens farge skulle være grønne benklær, hvit singlet, grønn vimpel med klubbens initialer i rødt.

 

Idrettslig aktivitet i starten

Allerede på første styremøtet - to dager etter stiftelsen - dannet klubben de første idrettsgruppene. Skiutvalg, skøyteutvalg, friidrettsutvalg og guttegruppe var det første klubben tok til med. Innendørstreningen fant sted på "Losjelokalet", hvor klubben også avviklet de fleste styremøter og alle medlemsmøtene de første årene. Forholdsvis raskt opprettet også klubben en damegruppe. Damegruppas oppgave var som regel å sørge for mat på møtene, men det ble også drevet mye med idrettslig aktivitet blant jentene i Våg.

 

Første arrangement.

20.februar 1938 ble det første offisielle arrangement i regi av IK Våg avviklet. Det var skøyteløp. Interessen var så bra, at det ble bestemt å avvikle nytt skøyteløp bare en uke etter det første. Startkontingenten var en krone for voksne og femti øre for barn.

For begge arrangementene hadde styret høytidelig oppnevnt alle de funksjonærer som skulle få anledning til å delta, og hvilken funksjoner den enklete skulle ha under stevnene.

Ettersom skiutvalget allerede var etablert, kom arbeidet med nye skibakken ved "Lien" fort i gang.

Idrettsplass-spørsmålet dukket også fort opp på sakslistene til styret. I mars drøftet klubben for første gang spørsmålet om bygging av idrettsplass. Det ble en diskusjon som varte i mange år, hvor protokollene på mange måter viser både utålmodighet og voldsom interesse fra Vågs side. Først i 1959 ble den nåværende idrettsplass offisielt åpnet. Det gikk altså over 20 år før idrettsplassen var en realitet.

 

Stor interesse

Det var en uvanlig stor interesse for klubben og driften i starten. Mye skulle gjøres. Det var vanskelige treningsforhold, og dårlig økonomi. Få uker etter stiftelsemøtet ble det vedtatt å kjøpe loddbøker for å skaffe penger til lagets drift. Det trengte penger både til utstyr og materiell, og ikke minst til anleggsutbygging. Situasjonen har med andre ord ikke endret  seg for idretten opp gjennom årene . Lotterier har vært en vesentlig inntektskilde for IK Våg.

Historien om IK Våg er på mange måter historien om utviklingen i Vågsbygd. Klubbens aktivitet øker i takt med folketallet. Nye aktiviteter kommer, andre legges ned.

I slutten av 1938 var det tre grupper i aktivitet; ski- og skøytegruppen, friidrett- og fotball i tillegg til damegruppe. Året etterpå er svømme- og turutvalg kommet i tillegg. Høsten 1939 ble fotball og friidrett skilt ut som egne grupper.

Selve organisasjonsformen i Våg fra oppstartsårene skiller seg ikke i hovedtrekk særlig ut fra situasjonen i dag. Et hovedstyre sørget for at arbeidet totalt sett i klubben ble organisert. Det enkelte utvalg drev med sine idretter, men alt foregikk gjennom hovedstyret. Selv de aller minste detaljer som innkjøp av kvitterigsblokker måtte behandles i styremøter. Ofte ble vedtakene fra styremøtene senere bekreftet av medlemsmøtene.

 

IK VÅG
Besøksadresse: Karussveien 9

Postadresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand
E-Post: post(a)vagfk.no
Tlf: 38015933
www.ikvag.no 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift