DFI

Om DFI håndball

Om DFI håndball

 

Idrettsglede for alle. En håndballgruppe å være stolt av.

 

Våre anlegg
Frognhallen har vært vår hovedarena, men er under rehabilitering. Frogn Aena, eller Frogn VGS som den også er kalt, har derfor blitt hallen vi bruker til kampavikling.
Til treninger bruker vi både Frogn Arena og Dyrløkkeåsen flerbrukshall.

Treningstider
Administrasjonen fordeler halltid til gruppene i DFI etter behov. Håndball gruppa søker hvert år om halltid ut fra hvor mange lag vi har.
De siste årene har vi hatt mellom 20 - 22 lag. DFI håndball fordeler halltid til lagene i løpet av sommeren.

Utstyr
Innesko, ball og rød DFI shorts til bruk på kamper. Det anbefales bruk av knebeskyttere. Treningstøyet skal være tilpasset vår idrett.
Håret skal være satt opp og smykker skal tas av før trening.

Funksjoner i lagene
Håndballtrenere på de yngre lagene rekrutteres blant foreldre som tidligere har spilt håndball, men vi har også trenere som ikke selv har håndballerfaring. I de yngste aldersgruppene er foreldreerfaring ofte like viktig som håndballerfaring. Vi betaler trenerkurs til de som ønsker. Nyetablerte lag må ha trener, oppmann og lagleder. Gruppas handlingsplan inneholder en beskrivelse av de forskjellige funksjonene. Det mest ideelle er å ha en hovedtrener som har ansvar for gjennomføringen av treningene, og på de yngste lagene er det en fordel at det er flere som bidrar i forbindelse med trening.

På de eldre lagene er det ofte trenere som ikke er foreldre. Hvert lag får en fast støtte fra DFI Håndball til trener, men må selv finansiere beløp uttover dette ved egenbetaling eller dugnader. Den faste støtten blir ikke gitt foreldretrenere uten særskilt kompetanse.

Treningsavgifter
Samtlige spillere må være medlem av DFI, her er kontingenten pt. kr. 175,- for barn t.o.m. 16 år og 350,- for voksne.
I tillegg er det en treningsavgift til håndballgruppa:

 Årsklasse

Avgift pr. år 

 Barn  8-9 år 

1.850,- 

 Barn 10-12 år 

2.350,- 

 Junior 13-15 år

2.950,- 

 Junior 16 -18 år

3.450,- 

 Senior 3.150,- 
 Old boys/girls 2.000,- 

Søskenmoderasjon: Man betaler full treningsavgift på det eldste barnet, og får redusert treningsavgiften med kr. 300,- på alle håndballbarn etter dette.

Oppmenn, lagledere, trenere og styremedlemmer må være medlem av DFI og betale kontingenten som pt. er kr. 300,- for voksne.

Spillende hovedtrenere får fritak fra av treningsavgiften.

Seriespill/Kamper
Fristen for påmelding av lag til seriespill er 30. april. Seriespill starter som regel i midten av september og avsluttes før påske. Håndballkamper spilles normalt på søndager. Det skal være en jevn fordeling mellom hjemme og borte kamper. Det finnes en rekke håndballturneringer, også for yngre lag.

Dommere
Håndballgruppa er forpliktet til å stille med dommere for å ha rett til å melde på lag i serien. I seriekamper for alderen 9-12 år stiller klubben med egne dommere, her brukes primært barnekampledere. DFI dekker opp sin domerkvote med over 100%. For å sikre ny rekruttering av dommere, jobbes det kontiuerlig med rekruttering og miljø.

Styret
Håndballgruppa er en egen undergruppe i DFI IL.
Vi har et eget styre som velges på årsmøte i februar/mars.

Dugnader
For at håndballgruppa skal holde det nivået vi i dag har, er vi avhengig av inntekter utover det treningsavgifter og overføring av midler vi får fra DFI Hovedstyret etc. Vi har dugnader som er felles for samtlige lag:

 • Tilsynsvakt
  Vi har de siste årene fått oppdraget som tilsynsvakt. Vaktene fordeles til samtlige lag og i snitt har ett lag 2 eller 3 vaktuker pr. år. (skoleår).
  En vaktuke deles inn i 9 vakter. Oppmenn/Lagledere er ansvarlig for fordeling i laget.
  Vaktene fordeles til foreldregruppen i laget av oppmann. Alders grensen ned for å ha tilsynsvakt er 16 år på vakt 1, og 18 år på vakt 2. Vaktliste leveres DFI kontoret minst en uke på forhånd.
 • Hallarangement  klikk for mer info
  Omtrent ganger i året har hvert lag ansvar for kamparrangement i Frognhallen. Det vil alltid være et av lagene som har hjemmekamp som har ansvaret. Det er utarbeidet egne instrukser for slike arrangementer. Nyetablerte lag vil ikke bli satt opp som arrangør første halvdel av sesongen
 • Hoveddugnad - Salg
  • Hver sesong har DFI håndball en felles dugnad som er salgsbasert. Denne er obligatorisk for alle spillere.

 

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift