Sarpsborg FK

Håndbok

Håndbok

Klubbhåndbok og administrative verktøy

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . Sarpsborg Fotballklubbs klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller. Her på denne siden finner du alle dokumenter som utgjør vår klubbhåndbok.

Klubbhåndbok
Vår visjon og våre verdier
Våre mål
Sarpsborg Fotballklubbs lover
- Klubborganisering
- Organisasjonskart
- Lagorganisering
Økonomiplan
- Kommunikasjonsplan
Rekrutteringsplan
- Beredskapsplan
- Kompetanseplan

Rolleinstrukser:
- Hovedstyret
- Treneransvarlig
- Dommeransvarlig
- FIKS-ansvarlig
- Fair Play-ansvarlig
- Kvalitetklubbsansvarlig
- Politiattestansvarlig

Nyttige skjema:
- Elektronisk samtykkeskjema for overgang
- Hensikt politiattest
Omberamme kamp
- Drakterutlevering
- Halvårsrapport

Nyttige lenker NFF:
- Kvalitetsklubb
- Barnefotballbrosjyren
- Spilleregler og retningslinjer Barnefotball 6-12 år
- Spilleregler og retningslinjer Ungdomsfotball 13-16 år
Fotballforsikring
- Overganger
- Fair Play
- Velkommen til oss - Fotball på 1-2-3 
- Guide til økt foreldredeltagelse
- Inkludering i praksis
 

Retningslinjer/Informasjon:
- Innmelding
- Overgang
- Politiattest
Fotballforsikring
- Dugnad
- Ustyr
- Marked
- Reiser
- Sosiale medier
- Hjemmekampen

Utvalgsinstrukser:
- Foreldreutvalg
- Sportsutvalg
- Økonomiutvalg
- Markedsutvalg
- Hus og Bane
- Ungdomsutvalg
- Knøtteutvalg
- Trenerforum
- Utviklingsutvalg

Anleggsrutiner:
Se Kurland

Sportslige retningslinjer:
Se Sport
   

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift