Forus og Gausel IL

Kiosk Gautesetehallen

Kiosk Gautesetehallen

Kioskoppsett høst 2018

FGI er forpliktet til å holde kiosken åpen i helgene når det er aktivitet i hallen, uavhengig av klubb/aktivitet.

Fordeling av kioskdugnad vises i egen dokument, som ligger her. Dugnad er fordelt etter beste evne basert på størrelse på lag og kamper som spilles. Dersom noen ønsker å bytte vakt, skal dette avtales mellom lagene - og så skal kioskansvarlig underrettes om bytte. Ellers vises det til instruksjoner i kiosken.

Kioskansvarlig for sesongen 2018/2019 er 2008 lagene. Innkjøp gjøres av en person i klubben som har ansvar for innkjøp til kiosk på Knudamyrå og i Gautesetehallen. Per august 2018 er dette Adam Dahl Assad, tlf 473 84 239, mail: adamassad@hotmail.com. Behov for påfyll, beskjed om mangler i kioskbeholdning kan meldes til han.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift