Il Høyang

Politiattest

Politiattest

Ny søknadsprosedyre:

Den som er pliktig å framleggje ein politiattest til idrettslaget, skal sjølv sende søknaden til politet.  
Dette kan gjerast elektronisk eller pr post.  Før ein kan søkje om politiattest må idrettslaget skrive ei stadfesting på at det føreligg eit behov for dette. 
Skjemaet skal ligge ved søknaden.  Gruppeleiar er ansvarleg for å fyller ut stadfestinga og kontakte idretteslaget for signatur. 
I IL Høyang er det Svein Arne Høyaheim eller Reidun Taule som skal signere.

Les meir og fyll ut søknad her

Når søknad er godkjent skal søkjar levere politiattesten til leiaren i den gruppa vedkommande tilhøyrer. 
Gruppeleiar viser politiattesten til leiar, Svein Arne Høyheim. 

IL Høyang skal ikkje lagre attesten, men kun få den framvist for gjennomsyn og notere ned at dette er gjort

Leiar har taushetsplikt overfor uvedkommande i høve dei opplysningear han får kjennskap til. 

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

eller via e-post: politiattest@politiet.no

 

IL Høyang

Adresse: Postboks 244

Postnr./sted: 6991 Høyanger

Telefon: 90679339

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift