Huk FK

Treningstider

Treningstider

Treningstider på Bygdøyhus fra Feb 2019

Her er oversikten på treningstider fra Feb 2019. Fordeling av tider er gjort etter dialog med respektive lag. Er det noen spørsmål, ønsker eller generelle kommentarer/ideer, ta kontakt med sportslig leder. Vi prøver å leie ut banen på de tider som vi ikke bruker den. Utleie skal ikke gå utover løkke fotball. Er det faste tider vi leier ut vil dette bli vist i bane kalender.

 

Orden på banen
Det laget som er ferdig med sin trening skal samle inn alt utstyr (baller, kjegler, vester, småmål etc) tilbake i ballboden og flytte målene ut av banen med mindre neste treningsgruppe eksplisitt ber om noe annet. Foreldre som har fulgt barna på trening bør fole et spesielt ansvar for dette siden det gjør treningshverdagen lettere for de frivillige foreldretrenerne som helst bør bruke denne tiden til å oppsummere treningen med spillerne. I denne sammenhengen bør foreldrene spørre hva de kan gjøre for klubben/årgangen enn hva klubben kan gjøre for dem.
 
 
 
 
 
Seriekamper og treningskamper (vår sommer og høst)
Femmerkampene spilles på den tredjedelen av banen som er nærmest idrettshallen. Hvis det bare spilles en femmerkamp skal det spilles på den banen som ligger nærmest curlinghallen. Når kampen er ferdigspilt skal banen ryddes og femmermålene rulles ut av banen. Dette er lagleders ansvar å sørge for.
Syverkamper spilles normalt sett på den nederste delen av banen som ligger lengst fra idrettshallen.
Nierkampene skal spilles fra dødlinja som ligger nærmest idrettshallen i henhold til banens oppmerking og ikke fra enden av hver 16 meter. Det gjør det mulig å trene for en treningsgruppe samtidig med nierkampen. Det blir litt vanskeligere å holde kontroll på hvor midten av banen er, men det går seg til.
 
Bygdøy skole (vår, sommer og høst)
Det vil legges baller, kjegler, vester, småmål i redskapsboden på Bygdøy skole. Lagledere og trenere får koden til redskapsboden. Det er viktig å samle inn alt utstyr etter trening slik at det ikke forsvinner baller etc. Vi kommer snarest til å fikse nettene til målene på skolen, men den første uken kan det mangle nett dessverre.

 

Hilsen

Sportlig leder

http://www.hunton.nohttp://www.puma.com Adresse
 
Kontakt
 
Organisasjon
 
000
Post: PB 5 Bygdøy, 0211 OSLO
Gate: Huk Aveny 45, 0287 OSLO
post@hukfk.no
Telefon: 22173691
000
 
 
Styreleder
Fredrik Torp
f-1@live.no
Mobil: 92666773
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
Hoved
sponsorer  
0

0000
 
0
0
0
Hjemmeside
sponsorer                    
000000
00

  

 
    
0
0
Trenings   sponsorer   
00
      
00
         Logo: Burger Joint
00
0
selvaag00  

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift