Fana IL Fotball

Fair Play

Fair Play

Fana IL Fotball legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involvert i klubben. Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosial felleskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Fana IL Fotball ønsker å være en sentral aktør i nærområdet for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det vi setter fokus på.

Klubben ønsker med andre ord at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle. Aktiviteten i Fana IL Fotball tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel hvor kombinasjonen av trygghet og mestring gir økt trivsel.

I denne forbindelse inngås det derfor holdningskontrakter med samtlige spillere, trenere, ledere og foreldre hvor man forplikter seg til å forholde de retningslinjer Fana IL Fotball har på dette området.

Fair Play
Fair Play er mer enn gule og røde kort. Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Med andre ord handler det om hvordan vi oppfører oss mot hverandre både på og utenfor banen.

Fana IL Fotball er naturligvis sertifisert som Fair Play-klubb. Herunder er det utnevnt en Fair Play-ansvarlig som aktivt koordinerer og veileder tiltakene som gjøres i forbindelse med dette. Blant annet strever man etter å ha kampverter på klubbens hjemmekamper i barnefotballen.

Videre legger klubben til rette til for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. Fana IL Fotball tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. I tillegg tolererer vi ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Alle lag i Fana IL Fotball skal gjennomføre Fair Play spillermøte i løpet av 2018, Trykk her for å komme til skjema..

Rent Idrettslag
Alle medlemmer i Fana IL Fotball er forpliktet gjennom medlemskapet til å følge Norges Idrettsforbunds lover og dopingbestemmelser. Klubben tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. Bruk av prestasjonsfremmende midler er forbudt når man driver idrett i regi av Norges Idrettsforbund. Videre er Fana IL Fotball sertifisert som et Rent Idrettslag, som er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund og har således utarbeidet en antidopingpolicy samt klare kjøreregler i forhold til doping. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på klubbens aktivitetstilbud. Derfor er det viktig å vise at fotballfamilien i Fana IL Fotball har et godt og dopingfritt miljø hvor foreldre trygt kan sende barna sine. Alle spillere og trenere i ungdomsfotballen skal ha gjennomført e-læringsprogrammet Ren Utøver før man får stille til kamp. Dette gjelder alle som er tilknyttet et lag fra 13 til 19 år - spillere såvel som trenere. Se teaser her

NB: Husk at man kun trenger å gjennomføre RenUtøver 1 gang, så lenge man er medlem av Fana IL Fotball.

Se & bli sett
Fana IL Fotball er en se og bli sett-klubb. Det betyr at samtlige ledere og trenere i klubben skal opptre etter se og bli sett-prinsippet. Med andre ord skal de se nøye etter om våre utøvere trives. Videre skal våre ledere og trenere også være oppmerksomme på at de selv blir sett fordi de er rollemodeller. Derfor skal de være klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen. Som se og bli sett-klubb har Fana IL Fotball forpliktet seg til å innføre retningslinjer som tydelig sier at det ikke lov å drikke alkohol i forbindelse med klubbaktiviteter. Dette innebærer at ingen som representerer Fana IL Fotball på kamper, cuper eller andre aktiviteter får nyte alkohol i en slik forbindelse. Dette gjelder også for foreldre og foresatte som deltar på arrangement for spillere i klubben.

Kontaktperson for Fair Play og Antidoping
Elling Sundberg
E-post: elling@fanafotball.no
Mobiltelefon: 930 73 450

>> Fair Play-utvalget
>> Antidoping-ansvarlige

>> Fair Play (Norges Fotballforbund)
>> Rent Idrettslag (Antidoping Norge og Norges Idrettsforbund)
>> Ren Utøver (Antidoping Norge)
>> Se og bli sett (AV-OG-TIL)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift