Ullensaker/Kisa IL

Politiattest

Politiattest

Alle må fremvise politiattest
:::::

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Ullensaker/Kisa Idrettslag må fremvise godkjent politiattest. For alle tillittsverv i klubben som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming kreves dette. Attesten skal fornyes hvert 3. år. 

I ULL/KISA Håndball gjøres dette i samråd med

May-Kristin Vesteng
Administrasjonskoordinator ULL/KISA Håndball
e-post: maya.vesteng(at)ullkisahandball.no 
telefon: 926 15 700 

ULL/KISA Håndball har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som eventuelt fremkommer i politiattesten. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt, eller tidligere ilagt forelegg/dømt, for brudd på bestemmelser i straffeloven som omfatter seksualforbrytelser mot barn. ULL/KISA Håndball har ikke anledning til å be om politiattest for andre straffbare forhold. 

Mer informasjon om politiattest i idretten finnes her

Attesten lagres ikke. Den skal kun framvistes til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- og/eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemning.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget om at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, skal vedlegges søknaden og mottas ifra klubbens representant ved forespørsel.

Elektronisk søknad kan sender inn her
 
Med vennlig hilsen
Styret i Ullensaker/Kisa Idrettslag

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift