Forus og Gausel IL

Norges Fotballforbund (NFF) Grunnverdier

Norges Fotballforbund (NFF) Grunnverdier

Norges Fotballforbund (NFF)  Grunnverdier

Norges Fotballforbunds verdigrunnlag er basis for all utvikling av aktiviteter og av organisasjonen. Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende, og fungere som et verktøy i hverdagen.

Vår idrett skal være åpen og inkluderende! Trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet i alle ledd og på alle nivåer i FGI.

  • Alle skal kunne få et tilbud tilpasset: eget ferdighetsnivå, egne ønsker, egne ambisjoner og eget behov

  • Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner.

  • Vi ønsker at våre aktiviteter og organisasjonen skal være bygget på verdier som: Respekt – Toleranse – Likeverd – Menneskeverd

Organisasjonen vår skal preges av: Ærlighet – Åpenhet – Demokrati - Frivillighet

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift