Forus og Gausel IL

Organisering av FGI Fotball

Organisering av FGI Fotball

Organisering av FGI Fotball

Klubbhåndbok

FGI klubbhåndbok inneholder overordnede føringer for all aktivitet i klubben.  Denne må du lese for å kunne gjøre en god jobb for laget ditt.  Du finner den på www.FGI.no . Forslag til endringer/forbedringer av klubbhåndboka sendes til hovedstyret i FGI.

Visjon

”Sammen for en bedre bydel”

FGI er en viktig tilbyder av gode opplevelser for barn og unge i bydelen. Våre aktiviteter bidrar til at barn og unge får positive erfaringer i samspill med andre barn, unge og voksne. Vårt ansvar er videre enn kun å tilby fotballopplevelser – vi skal også bidra til at oppvekstvilkårene er i stadig bedring.

Målsetting for fotballarbeidet

Vi har som mål og stille lag i alle klasser i aldersbestemt og seniorfotball. Vårt tilbud skal våre et kvalitativt godt tilbud som gjør at FGI er foretrukket som klubb av barn og unge i bydelen. Senior fotballen skal være motiverende og utviklende for ungdom i bydelen. FGI Fotball skal være nyskapende og en seriøs samarbeidspartner for lokale klubber og fotballkrets.
Organisering

FGI er lederstyrt og vi skal tenke langsiktig.  Det er viktig å vinne fotballkamper men i det lange løp vinner vi flere kamper hvis vi setter fokus på forbedring og kvalitet i alle ledd.

Roller

Se www.FGI.no, under Fotballgruppa for sentrale roller i fotballen, nærmere bestemt menyvalget Fotballstyret - Underutvalg.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift