Forus og Gausel IL

Fair play

Fair play

Fair play

Fair Play handler om å skape gode fotball opplevelser for alle. Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. FGI forventer at alle foreldre bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! I tillegg til organiserte tiltak fra klubben skal alle som jobber for laget være med å spre gode holdninger til Fair Play. Det er null toleranse for mobbing og diskriminering i FGI.

Vi ønsker at alle spillere lever etter noen enkle fotballregler:

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler

 • Vis respekt for laget og lagkammeratene dine

 • Vis respekt for dine motspillere

 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler

 • Ikke vær med på mobbing eller annen dårlig oppførsel

 • Bidra til at alle trives og har det gøy i fotballen

 • Tap og vinn med samme sin

FGI skal være en foregangsklubb for Fair Play og ditt bidrag er viktig.  Ungene gjør det vi gjør og ikke det vi sier vi gjør!

Foreldrevett
R – respekt
A – ansvar
V – verdighet

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge

 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt

 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

 • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning

 • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente

 • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press

 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Oppmann er ansvarlig for å utpeke en voksen på hver kamp som skal være Fair Play ansvarlig og som skal sørge for at gjestende lag får en god fotballopplevelse under besøket hos FGI.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift