Forus og Gausel IL

Hjemmekamp

Hjemmekamp

Hjemmekamp

 • Ca en uke før hjemmekamp bør oppmann ta kontakt med leder for bortelag og dommer der en bekrefter kampdata. Eksempel på bekreftelse:
 • Hei
  FGI Fotball bekrefter at kampen mellom FGI og Hundvåg i jenter 13 år 2.div avd 3 går som planlagt den 6.mai kl 1900 på Knudamyra grus
  Per Persen er satt opp som dommer
  Garderobe og klubbhus er tilgjengelig
  Undertegnede vil være kampvert og er tilgjengelig på telefon xxx xxxxx
  ​Vennligst bekreft at dere stille (både motstander og dommer)
  Med vennlig hilsen

 • Sjekk banedisponeringsplan og eventuell tilgang på garderober.
 • På kampdagen må laget sette av tid til klargjøring av bane samt nødvendig utstyr for gjennomføring av kamp. Husk godkjent ball og reserveballer, medisinskrin og skademeldingsskjema. Bortelag er ansvarlig for alternative drakter ved draktlikhet. Det er imidlertid lurt å ha et sett med overtrekksvester tilgjengelig .
 • Ansvarlig leder (trener eller oppmann) må huske dommerkort (ungdoms- junior- og seniorfotball) og kontant betaling til dommere
 • På kampdagen må ansvarlig leder være tilgjengelig på telefon nummer som er tilsendt bortelag
 • Det skal for hver hjemmekamp utpekes en kampvert (bruk kampvertvester) som har til hovedoppgave å sørge for en trivelig sportslig opplevelse for alle involverte. Når bortelaget ankommer Knudamyra skal spillere, ledere, og foresatte uten unntak ønskes velkommen og informeres om garderobe, klubbhus, toaletter, bane og oppvarmingsplass, dommerkort etc.
 • Ansvarlig leder skal før kampstart ta initiativ til et Fair play-møte med dommer og motstanders trener. Tema for dette møtet er pressfri sone ved igangsetting fra motstanders keeper, at målsparkregel og tilbakespillsregel skal benyttes, og hvilke virkemiddel som skal benyttes for å jevne ut ujevne kamper. Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for peace».
 • Dersom det er FGI-spillere som viser usportslig oppførsel skal de umiddelbart tas av banen av ansvarlig FGI-trener. Dersom det er foresatte, ledere eller andre personer tilknyttet FGI som viser usportslig oppførsel, skal de umiddelbart tilsnakkes av kampvert, og om nødvendig bortvises fra Knudamyra. Dersom personer tilknyttet bortelaget viser usportslig opptreden som ikke ivaretas av dommer, skal kampvert ta kontakt med ansvarlig leder for bortelaget. Alle hendelser relatert til usportslig opptreden skal rapporteres til leder FGI Fotball.
 • Personer som benytter rusmidler (inkludert røyk) skal vises bort fra Knudamyra av kampvert
 • Kampvert har et spesielt ansvar for at dommere får akseptable forhold. Jo yngre dommeren er jo viktigere er dette punktet.
 • Ved kampslutt skal alle ansvarlige FGI-ledere sørge for at alle involverte fra FGI på en hyggelig måte takker bortelag og dommer for kampen. Kampvert er ansvarlig for at bortelag og dommer opplever trivelige forhold helt til de forlater Knudamyra.
 • Trener eller oppmann skal sørge for at dommerkort blir korrekt utfylt og at dommere får kontant betaling. For ungdoms- junior- og seniorkamper skal ansvarlig FGI-leder rapportere inn kampresultatet til kretsen senest 30 minutter etter kampslutt Bruk SMS til 2303. Man sender ”Resultat kampnummer, mål hjemmelag, mål bortelag” Eksempel ”Resultat 11119201001 1-2”
 •  
 • Ansvarlig FGI-leder skal sørge for at det ryddes opp på og rundt banen etter kampslutt. Mål trilles på plass, søppel fjernes, garderober sjekkes/feies, etc)
 • Link til NFFs retningslinjer for gjennomføring av hjemmekamp:

  http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/alleregler-18mars.pdf

 •  

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift