Fjellhamar FK

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen

Forsikringene for 2016

Alle som er medlemmer og har betalt medlemskontigenten er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds fotballforsikring. dette er et absolutt krav fra NFF. Alle spillere over 13 år skal dessuten være registrert i Fiks (fotballens spillerregister).

En utvidet og individuell forsikring kan kjøpes av en enkelte, og vil da dekke vestentlig mer enn den generelle lagforsikrtingen som alle er dekket under.

Her finner du alt om fotballforsikringen 2016, skademeldingsskjema, idrettens skadetelefon og ytelsene for de forsikrede spillerne, lagene og klubben.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

(fra NFF/fotball.no)

FOTBALLFORSIKRINGEN 2016

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider. 

Generelt

 • Fotballforsikringen 2016 gjelder fra og med 1. mars 2016 til og med 28.februar 2017.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på forsikringssiden vår
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2016.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

 

Trekking av lag

 • For påmeldte lag som trekkes innen 1. mars får klubben tilbakebetalt hele forsikringspremien
 • For påmeldte lag som trekkes innen 1. mai får klubben tilbakebetalt 75 % av forsikringspremien
 • For påmeldte lag som trekkes 1. mai eller senere må klubben betale hele forsikringspremien

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk.

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong!

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift