Hetlevik IL

Historien

Historien

Hele historien om Hetlevik Idrettslag kan du kjøpe i boken "70 år med dugnadsånd og vennskapsbånd" boken kan du bestille ved å sende mail til post@hetlevikil.no

I Mai 1946 gikk det ut et skriv til innbyggerne i bygden der det ble kalt inn til folkemøte i skolehuset med formål å starte en idrettsforening i bygden.

Bak initiativet sto malermester Erik Hole.

Møte ble avholdt 30.Mai kl19.00 i Hetlevik skole. Initiativtakeren var spent på om folk ville møte opp, og det gjorde de.

Stiftelsesprotokollen vitner om stort fremmøte, og at mange av bygdens profilerte og samfunnsengasjerte personer stilte. 

Det ble vedtatt et styre på fem personer ved votering skriftlig. 

E.Hole, Lærer Sollesnes, Magne Soltvedt, Sigurd Paulsen, Nils Solberg.

Eiendommen.

Hetlevik idrettslag fikk eiendommen vederlagsfritt fra grunneierene, som et bevis ble det 20.oktober 1946 utstedt et gavebrev, der samtlige eierer var nevnt med gårds-og bruksnummer og brevet var signert av alle oppsitterne. (Hele dokumente finner dere i boken) 

Åpning av idrettsplass

Søndag den 17.April 1966 blir en stor merkedag i Hetlevik bygden da idrettsbanen offiselt ble åpnet, i ettertid er banen utvidet flere ganger og 8 Mai 2004 ble det på ny en stor dag for Hetlevik bygden da den første banen på Askøy med nytt moderne krøllgress åpnet. Banedekket ble på nytt byttet i 2017 og anlegget fremstår i dag som topp moderne.

Garderober og klubbhuset

I de første 20 årene hadde ikke Hetlevik Idrettslag klubbhus, men i 1966 fikk de overta et butikk lokale, og det første klubbhuset ble tatt i bruk under idrettslagets jubileumsmarkering i 1966. I slutten på 1970 tallet ble et nytt klubbhus reist og og helt frem til 2014 var dette i daglig bruk, i dag er klubbhuset under total rehabilitering og nytt garderobeanlegg ble åpnet til sesongstart i 2016. I løpet av 2019 vil selve klubblokalet bli ferdigstilt og klubbhuset vil da være i topp moderne stand.

Hetlevik Idrettslags ledere gjennom mer en 70 år.

1946 Eirik Hole (Interimstyret)

1946-1949 Nicholay Ellertsen

1950-1953 Bjørn Lohne

1954- Otto Paulsen

1955-1957 Nils Einar Eriksen

1958-1959 Karstein Per Ingvaldsen

1960 Arild Meyer

1961-1962 Håkon Paulsen

1963-1964 Olav Nilsen 

1964 Håkon Paulsen

1965 Jostein Nikolaisen

1966-1971 Håkon Paulsen

1972-1973 Kurt Johnny Hæggernæs

1974 Kåre Helge Jensen

1975 Olav Paulsen

1976-1981 Kurt Johnny Hæggernæs

1981 Per Arne Pedersen

1982-1985 Jan Kåre Stura 

1986 Martin Flygansvær

1987-1988 Jan Kåre Stura 

1989-1998 Per Ove Meyer

1999-2013 Wiktor Wikan

2015- Elin Hjartåker

Besøksadresse: Hetlevik idrettsplass, 5304 Hetlevik

Post / Faktura adresse: Postboks 51, 5325 Follese

Epost: post@hetlevikil.no

www.hetlevikil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift