IL Havdur

Årshjul for støtteapparat

Årshjul for støtteapparat
Årshjul for støtteapparatene i Miniavdelingen
Måned Hva skal gjøres Frister
Januar:
 • Sjekke med Minileder at korrekt antall lag er meldt på seriespill i FIKS
 • Kommunisere til foreldre når tid treningstilbud gjenopptas
 • Støtteapparat setter mål + øvingsmål for året.
 • Treningstider vinter/vår tildeles fra styret i Havdur Fotball 
Seriepåmelding: 1. februar
Februar:
 • Årsmøter i hhv Havdur Fotball og Havdur Idrettslag. Åpent for alle medlemmer over 15 år, støtteapparat oppfordres til å melde inn saker innen oppgitt frist og være representert i klubbdemokratiets ånd.
 • Påmelding Havdur Miniavdeling sin foretrukne vårturnering, ta kontakt med Minileder
 • Kommunisere til foreldre dersom treningstilbud tar pause i vinterferien
 • Medlemskontingent sendes ut
 • Ledermøte: Styre og støtteapparat møtes på Havdurhuset

Årsmøter: Innkalling med
frister publiseres på
havdur.no
Vårturnering: frist publiseres
på havdur.no

Mars:
 • Fotballkretsen publiserer serieoppsett i minifotballen.
 • Kommunisere til foreldre dersom treningstilbud tar pause i påskeferien
 • Påmelding Havdur Tine fotballskole
Fotballskole: frist publiseres
på havdur.no
April:
 • Delta i Havdur Miniavdeling sin foretrukne vårturnering
 • Treningstider vår/sommer/høst tildeles fra styret i Havdur Fotball, gyldige f.o.m åpning av gressbaner
 • Klubbkveld utstyrsleverandør
 • Ledermøte: Styre og støtteapparat møtes på Havdurhuset
 
Mai:
 • Loddsalg i Havdur Fotballs Sommerlotteri
 • Inntektsbringende dugnad: Vakter til Dragefestival (11 og 12 års lag)
Frist for loddsalg
kommuniseres fra
styret i Havdur Fotball
Juni:
 • Havdur Tine fotballskole (klubbdugnad)
 • Sommerfest med grilling for alle lagene siste dag i fotballskolehelgen. Trekning i Havdur Fotballs Sommerlotteri
 • Skoleslutt
 • Kommunisere til foreldre når tid treningstilbud tar sommerpause. Husk at Juni er en av de fineste fotballmånedene
 
Juli:
 • Fellesferie. Sommerfotball tilbud kan avtales mellom flere aldersklasser i samarbeid med Minileder
 
August:
 • Kommunisere til foreldre når tid treningstilbud gjenopptas
 • Påmelding Havdur Miniavdeling sin foretrukne høstturnering, ta kontakt med Minileder
 • Skolestart, gjenoppta treninger og seriespill
 • Inntektsbringende dugnad i Stavanger Forum
 • Klubbkveld utstyrsleverandør
Høstturnering: frist publiseres
på havdur.no
September:
 • Delta i Havdur Miniavdeling sin foretrukne høstturnering
 • Kommunisere til foreldre dersom treningstilbud tar pause i høstferien
 
Oktober:
 • Påmelding til Havdurknotten. Avtale med Minileder antall lag pr alderstrinn
 • Seriespill avsluttes
 • Bestille lokale i Havdurhuset til eventuell avslutningsfest
 • Ledermøte: Styre og støtteapparat møtes på Havdurhuset
 • Innsatspokaler: Disse bestilles utfra ajourført medlemsregister på havdur.no. Ta kontakt med Minileder for info.
Vårturnering: frist publiseres
på havdur.no
November:
 • Havdurknotten (klubbdugnad)
 • Lagvise avslutningsfester med innsatspokaler, diplomer mm. Havdurhuset kan bestilles som lokale og det gis støtte til innkjøp av mat/drikke.
 • Støtteapparat oppsummerer sesongen ihh til mål/øvingsmål
 • Oppstartskveld for nytt 6-års lag. Eksisterende trenere kan bli spurt om å være mentor og tilby tidsavgrenset hospitering (som trener) for nye trenere.
 • Loddsalg Havdur Hovedstyres julelotteri

Loddsalg/påmeldinger:
Se frister som annonseres på
Havdur.no eller via korrespondanse
fra styret til støtteapparatene

Desember:
 • Kommunisere til foreldre når tid treningstilbud tar julepause.
 • Årsrapport leveres til styret i Havdur Fotball
 • Trekning Havdur Hovedstyres julelotteri
 • Rapportere lagsituasjon til styret i Havdur Fotball - spillere og antall lag som skal meldes på seriespill neste år
 • Rapport med "vareopptelling" på material til materialforvalter
 • Ledermøte: Styre og støtteapparat møtes på Havdurhuset
Frist for innlevering av
rapporter kommuniseres
av styret
Hele året:
 • Treningstilbud: Det er lurt å følge skolekalenderen mtp treningstilbud. I juleferie, vinterferie, påskeferie og høstferie kan oppmøtet være beskjedent. Men hvert lag står fritt til å avtale treningstilbud.
 • Politiattest: Dersom støtteapparatet roterer/får inn nye personer skal disse kontakte daglig leder i Idrettslaget Havdur for å fremskaffe politiattest
 • Medlemmer: Støtteappartet oppfordres til å være proaktive overfor foreldre slik at innmeldingskjema leveres og medlemskontingent betales. Samarbeide med Minileder for at medlemsregisteret på havdur.no skal være ajourført
 • Kompetanse: Det oppfordres til å delta på enten barnefotballkvelden eller NFF C-lisens trenerkurs. Dette er inndelt i 4 moduler, og man kan ta alle moduler samme høst, eller fullføre 1-2 moduler pr år. Ta kontakt med Minileder/Sportslig leder for mer informasjon.
 • Treningsøkta.no: Trenere oppfordres til å bruke treningsøkta.no for god planlegging av treningsøkter. Ta kontakt med Minileder/Sportslig leder for mer informasjon
 • Dialog: Husk at fortløpende dialog med Minilagleder, Dugnadsleder, Materialforvalter og Dommeransvarlig er viktig for å være i forkant. Å kommunisere tydelig og enkelt med foreldre mtp dugnad, loddsalg, trenings- og kampaktiviteter er også veldig viktig.
 • Seriespill: Dette pågår fra april til oktober med innlagt sommerpause.
          - Husk å skaffe dommer og bane til hjemmekamper

          - Vær forberedt på å omberamme kamper i samarbeid med motstandere da kretsen ikke har oversikt over banetider og andre begrensninger som alle lag og frivillige må forholde seg til
 • Turneringer: Havdur Fotball støtter deltakelse (påmeldingsavgift) i inntil 3 turneringer pr. år. I tillegg kommer Havdurknotten som er gratis for Havdurs minilag. Det oppfordres av familiære hensyn til å delta i Havdur Minifotballs foretrukne vår- og høstturnering. Deltakelse i en eventuell tredje turnering avtales med Minileder.

 

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift